Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare vägar när Trafikverket sänker hastigheten

Nu fortsätter Trafikverket att anpassa hastigheten efter vägarnas utformning i Örebro län. Det främsta målet är att rädda liv.

Under 2019 justerade Trafikverket hastigheten på ett antal vägar i Örebro län. I år fortsätter arbetet och ytterligare cirka 117 kilometer väg ska enligt förslaget få en maxgräns på 80 km/h istället för 90 km/h. Därefter finns inga fler planerade hastighetsjusteringar av det slaget i länet.

– Rätt hastighet på vägen räddar liv. Samtidigt påverkas restiden bara marginellt av en hastighetssänkning. Det är ett lågt pris att betala för ökad trafiksäkerhet, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

En kollision i 80 km/tim istället för 90 km/tim gör att risken att omkomma minskar med 40 procent. Genom de sänkta hastigheterna kan sju liv per år räddas i Sverige.

Hastighetsjusteringen görs på 90-vägar utan mitträcke.

– Vi bygger löpande om vägar så att de blir säkrare. Det bästa är att helt förhindra möteskollisioner genom separering med mitträcke. Då går det normalt att höja hastighetsgränsen. Men vi kan inte bygga om allt samtidigt. Då är hastighetssänkning en snabb och effektiv åtgärd, säger Einar Schuch.

Det här är vägarna som Trafikverket föreslår sänkta hastigheter för i Örebro län under 2020:

  • Väg 50: Väg 249 Rya – Dalarnas länsgräns (54 km)
  • Väg 52: Väg E20 trafikplats Byrstatorp – Väg 207 Odensbacken (23,5 km) Framtagande av vägplan för mötesseparering påbörjas 2021.
  • Väg 244: Väg 63 Hammarn – Väg 50 Lilla Mon (39 km)

Beslut om de föreslagna hastigheterna fattas under senhösten 2020 och därefter påbörjar Trafikverket omskyltning.

Fakta om hastighetsanpassning:

  • Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil.
  • Andel mötesolyckor av dödsolyckorna på väg (nationellt):
    • 2018: 324 omkomna varav 75 i mötesolyckor = 23 procent
    • 2019: 221 omkomna varav 46 i mötesolyckor = 21 procent

Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg i Sverige att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom Trafikverket bygger om och höjer säkerhetsstandarden.