Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svåra markförhållanden försenar ombyggnaden av Ekebykorset

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade.

En kombination av berg, vatten och lera gör att Trafikverket behöver söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Bygget kan återupptas och slutföras först när denna process är klar och förväntas därför stå klar tidigast våren 2023. 

– Det här projektet är efterlängtat av många och vi arbetar för att det ska bli färdigt så snart som möjligt. Samtidigt måste vi vara helt säkra, både för att konstruktionen ska bli garanterat stabil och för att omgivningen ska påverkas så lite som möjligt. Vi har till exempel både grundvatten och arbetsmiljö att ta hänsyn till. Den här tillståndsprocessen gör att tidplanen förskjuts, men är också nödvändig för ett bra slutresultat, säger Nicklas Broberg, projektledare på Trafikverket, och understryker att i det läge som nu uppkommit får vi inte fortsätta utan ett tillstånd för de åtgärder som måste göras. 

Ombyggnaden av Ekebykorset innebär att Trafikverket bygger en cirkulationsplats och en planskild gång- och cykeltunnel. Åtgärderna är en viktig satsning för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Bakgrund

Under arbetet på den norra sidan av E18 stötte projektet på stora stenar i marken, som inte hade upptäckts vid de geotekniska förundersökningarna. Stenarna gör att det är svårt att få ner sponten tillräckligt – de stora stålpelarna som hamras ner i marken för att täta och stabilisera. 

Med den valda metoden för att sponta, visade det sig svårt att få till en hållbar konstruktion som håller vatten ute.

Efter omfattande utredningar har projektet identifierat ett antal åtgärder för att hålla rätt vattennivåer och få en säker arbetsmiljö.För att genomföra de åtgärderna är det nödvändigt att söka tillstånd för vattenverksamhet. I det läge som uppkommit får inte arbetet fortsätta utan detta tillstånd.

Trafikverket söker nu alltså tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Domstolen prövar om projektets skyddsåtgärder är tillräckliga för att minimera påverkan på både allmänna och enskilda intressen vad gäller grundvattnet. Tiden på 1,5 år tar höjd för domstolens normala handläggningstid för denna typ av ärenden.