Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen i Östergötland förstärks med två nya broar och godsjärnväg

Nästa vecka kopplas den nya godsjärnvägen Kardonbanan och två nya järnvägsbroar över E4:an ihop med Södra stambanan.

Detta är en del i att Trafikverket rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i Östergötland för en mer hållbar, effektiv och tillförlitlig gods- och persontrafik.

I området runt Åby har Trafikverket* byggt en ny godsjärnväg och två nya järnvägsbroar över E4:an. Kardonbanan är en ny, sju kilometer lång, godsjärnväg som ansluter till Södra stambanan vid Åby och leder hela vägen in till Norrköpings hamn.

– Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Inkopplingen är en viktig och kritisk milstolpe för att godstågen ska kunna trafikera banan i början på nästa år, säger Youssef Hassib, projektledare på Trafikverket.

Hela Kardonbanan blir elektrifierad och signalstyrd, från Södra stambanan vid Åby till Norrköpings Hamn. Till skillnad från dagens industrispår till Norrköpings hamn där godstågen måste köras med diesellok.

Ur ett nationellt perspektiv är Norrköping utpekad som en strategiskt viktig knutpunkt för godshantering med byte mellan olika transportslag. Här finns både djuphamn, motorväg och stambana.

Byggnationen av Kardonbanan är en förutsättning för Ostlänkens dragning genom Norrköping. Den nya stambanan kommer att skära av de nuvarande industrispåren i centrala Norrköping, och Kardonbanan bidrar till att den funktionen finns kvar.

Två broar gör det enklare att underhålla och ökar kapaciteten

Samtidigt som Trafikverket kopplar in Kardonbanan så kopplar man också på två nya järnvägsbroar över E4:an.

– Järnvägsbron för Södra stambanan över E4:an mellan Åby och Norrköping är gammal och sliten, därför ersätter vi den med två nya broar. Två järnvägsbroar ger en kvalitetshöjning för tågoperatörerna som använder vår anläggning, säger Youssef Hassib.

När underhåll eller felavhjälpning ska utföras i framtiden, så behöver Trafikverket bara stänga av den ena bron och då kan person- respektive godstrafiken på Södra stambanan fortsätta att gå på ett spår istället för att den, som idag, måste stoppas helt.

Så här påverkas trafiken i området under inkopplingen

När Trafikverket kopplar in Kardonbanan och nya broar över E4:an påverkar det tågtrafiken genom Norrköping. Tågtrafiken mellan Norrköping och Katrineholm kommer vara avstängd från tisdagen 27/10 kl. 05.00 till söndagen den 1/11 05.00. Under samma tidsperiod är även Nyköpingsbanan avstängd (den enkelspåriga järnvägen som går mellan Åby och Järna via Nyköping). Från söndagen 1/11 kl. 05.00 till torsdagen 5/11 kl. 05.00 kommer ett spår att vara öppet för trafik på Södra stambanan, och då öppnas även banan mot Nyköping. Från och med torsdag kl 05.00 kommer tågtrafiken löpa på som vanligt. För information om ersättningstrafik under avstängningen hänvisar vi till tågföretagen.

Efter att inkopplingen av de nya broarna över E4:an är klar planerar Trafikverket att riva den gamla bron vecka 46. När vi river den gamla bron kommer E4:an vara öppen för trafik men det kommer under en period vara anpassningar när det gäller hastighet och framkomlighet. Mer information finns på trafikverket.se/nyabroar.

*Byggnationen av Kardonbanan finansieras av både Trafikverket och Norrköpings kommun.