Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förskolebarn hjälpte ministern att starta bygget av fyra spår mellan Lund och Arlöv

På fredagen startade formellt bygget av de fyra spåren mellan Lund och Arlöv. Bygget beräknas pågå fram till 2024. Då har kapaciteten ökat på sträckan, stationer Burlöv, Åkarp och Hjärup har byggts om och vid Klostergården har en helt ny station byggts.

Planeringen av en utbyggnad av Södra stambanan har pågått länge. I slutet av 1990-talet gjordes de första förstudierna för sträckan Flackarp-Arlöv. Förra året vann järnvägsplanen för utbyggnaden laga kraft och planerna kunde sättas i verket.

– Det känns fantastiskt att äntligen få sätta spaden i marken. Med en högre kapacitet på sträckan kan vi möta framtidens krav på mer hållbara transporter, både för människor och gods, järnvägstrafiken blir också mindre känslig för störningar. Miljöerna i stationsorterna får ett lyft i och med utbyggnaden och det blir mindre buller från tågen och fler passager över spåren, säger Lennart Andersson, Regional Direktör Syd, Trafikverket.

Framtidens resenärer

Infrastrukturminister Tomas Eneroth startade bygget tillsammans med en grupp förskolebarn från Åkarp. I en gjutform lämnade de sina handavtryck i betong. När de fyra spåren är klara är barnen över tio år – framtidens tågresenärer.

– Idag är ett viktigt startskott för arbetet med att öka punktligheten och skapa en robust järnväg. Nu bygger vi inte bara bort dagens trängsel – vi tar också höjd för framtidens trafik. Utbyggnaden är glädjande för alla som pendlar mellan Malmö och Lund, men det är faktiskt glädjande för hela tågsverige. När vi bygger bort flaskhalsar innebär det bättre punktlighet i hela tågsystemet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (s).

Svensk-spanskt samarbete bygger

Det är ett svensk-spanskt konsortium, Joint Venture NCC/OHL, som fått uppdraget att bygga de fyra spåren och bygga om stationerna på sträckan.

– Det här är en milstolpe för ett viktigt infrastrukturprojekt där vi inom NCC och OHL har fört samman nyckelkompetenser och byggt ett starkt team med olika erfarenheter som samarbetar tätt ihop med Trafikverket och andra intressenter. I projekt Lund-Arlöv, fyra spår, levererar vi samhällsnytta samt stärker vår konkurrenskraft på en marknad med stor internationell konkurrens, säger Nils Bjelm, divisionschef för NCC Infrastructure Civil Engineering.

Fakta Lund-Arlöv, fyra spår

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan och järnvägstrafiken blir mindre känslig för störningar.

På cirka fem kilometer av sträckan byggs spåren under marknivå, 4-6 meter, för att minska
bullerstörningar från tågtrafiken. Fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten i samhällena.

Järnvägsombyggnaden är ett av de större infrastrukturprojekten i Skåne de kommande åren. Beräknad kostnad 5,4 miljarder.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station planeras vid Klostergården i södra Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Trafik på tillfälliga spår under bygget

För att kunna bedriva trafik på Södra stambanan under hela projektet byggs två helt nya men tillfälligt placerade spår, bredvid järnvägen. De spåren kommer att ha en högre standard än de gamla spåren som tågtrafiken går på idag. De tillfälliga spåren är i trafik mellan sommaren 2020 och sommaren 2022.

Historik Södra stambanan

Första delen av Södra stambanan, mellan Malmö-Lund, invigdes 1856. Resten av stambanan färdigställdes under senare delen av 1800-talet.

Dubbelspår mellan Malmö och Lund invigdes 1901.

Entreprenör

Joint Venture NCC/OHL (NCC Sverige AB – Obrascon Huarte Lain, S.A.)

Uppdraget är en totalentreprenad som omfattar samtliga arbeten: markarbete, betongkonstruktioner och ban-, el-, signal- och telearbeten på sträckan Flackarp–Arlöv samt att bygga om stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv. Konsortiet har också uppdraget att projektera för fyrspårsutbyggnaden på delen Lund–Flackarp i ett ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement) med byggandet som option.

Bilder

Fotograf: Kerstin Ericsson, Trafikverket

Namnplatta, Lund-Arlöv (jpeg-fil, 7 MB)
Tomas Eneroth (jpeg-fil, 7 MB)
Jens Peter Eisenschmidt, bild 1 (jpeg-fil, 3 MB)
Jens Peter Eisenschmidt, bild 2 (jpeg-fil, 4 MB)