Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyra nya trafiksäkerhetskameror sätts upp på väg 110 i Skåne

I Skåne län kommer fyra nya trafiksäkerhetskameror att sättas upp under vecka 19 och 20. Två av kamerorna kommer att placeras mellan E4 och Saxtorp och två mellan Saxtorp och Asmundtorp.

Kamerorna är placerade där de gör mest nytta för att undvika olyckor i samband med höga hastigheter och tät trafik. På det sättet kan liv räddas.

– Kamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv, säger Kristina Johansson utredare trafiksäkerhet på Trafikverket. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får, slutar Kristina.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror utgör ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik plats/sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, kan uppnås.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

De cirka 1 700 trafiksäkerhetskamerorna (2016) räddar cirka 20 liv per år.Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.Endast de som kör för fort fotograferas.Alla kameror är direktkopplade till Polisen.