Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lommavägen i Arlöv stängs för trafik

Den 23 oktober påbörjar Trafikverket arbetet med att bredda järnvägsbron över Lommavägen i Arlöv, inför utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Arlöv. Under broarbetet kommer Lommavägen att vara stängd för biltrafik.

– Nu startar vi bygget på allvar och breddningen av bron är det första byggarbetet i projektet. Det kommer förstås att innebära störningar under de år vi bygger de fyra spåren, både när det gäller buller och trafik.[PÖK1] Men vi kommer att försöka störa så lite som möjligt och informera i god tid, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.

Lommavägen stängd till sommaren 2018
Lommavägen stängs för allmän biltrafik från måndagen den 23 oktober till sommaren 2018. Räddningsfordon kommer att kunna passera, och en gång- och cykelväg kommer att hållas öppen under brobygget.

Vägen stängs av från rondellen vid gamla SAAB-fabriken, Kal P Dals gata, till i höjd med bibliotekets baksida. Trafik från öster, Sockerbitstorget, leds om via Lundavägen och Kronetorpsvägen. Trafik från väster leds om via Västkustvägen och Kronetorpsvägen. Orangea skyltar/pilar visar vägen.

För att öka kapaciteten och minska trafikstörningar bygger Trafikverket ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om, och en helt ny station byggs i Klostergården i Lund.

Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten.

År 2024 beräknas trafiken på de fyra spåren vara i drift på hela sträckan Lund–Arlöv.