Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationell transportplan för perioden 2018-2029 säkrar stora förbättringar i Smålandslänen, Blekinge och Skåne

Trafikverket har idag överlämnat förslaget till nationell transportplan för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart.

- Efter bra och konstruktiva dialoger med politiker och tjänstemän i de södra länen kan Trafikverket nu leverera betydande samhällsutveckling i södra Sverige, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd. Som exempel kan jag nämna stora satsningar på Södra stambanan, Västkustbanan och det så kallade Y:et i Småland. För E22 fortsätter den pågående utbyggnaden genom hela södra Sverige. Detta bidrar till ett effektivt, modernt och hållbart transportsystem. För näringslivet kommer vi att fortsätta göra förbättringar och större ombyggnader där nytt spår på godsbangården i Malmö, triangelspår i Alvesta och förbättrad farled till Karlskrona är viktiga exempel.

I regeringens direktiv framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:

333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner. 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar. 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämna till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs mer om planförslaget här: www.trafikverket.se/nationellplan