Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pressinbjudan: En tyst minut för säkerheten på byggarbetsplatser

Klockan 13.00 fredagen den 6 oktober stannar arbetet av i 15 minuter på många platser över hela Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö.

I samarbete med anläggningsbranschen anordnar Trafikverket ett stopp i arbetet, en så kallad Stand down. Syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. I manifestationen ingår en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.

Trafikverkets tema för i år är rapporteringsfrågan. Trafikverket arbetar med att förbättra rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att olyckor och tillbud ofta rapporteras mycket långt efter att de har inträffat vilket försvårar utredningarna. Trafikverket lyfter nu rapporteringsfrågan vid kommande bransch- och projektmöten i syfte att uppnå en gemensam positiv effekt.

Av säkerhetsskäl är förhandsanmälan obligatorisk.
Anmälan görs till den som står som kontaktperson på det arbete du ska besöka.

I Region Syd finns möjlighet för media att delta på följande platser

Vinstorpsvägen, Lomma
Samling klockan 12.45, plats meddelas vid anmälan.
Stand down inleds klockan 13 av Lars Sätmark, Projektledare
Anmälan: Projektledaren lars.satmark@trafikverket.se

Alvesta, väg 126, norra infarten
Samling klockan 12.45, Hjärtenholmsvägen 16, Alvesta
Stand down inleds klockan 13 av Magne Holm, projektledare, 070-638 90 11
Anmälan: Enhetschef Jan Magnusson, jan.c.magnusson@trafikverket.se

Kristianstad, patiellt dubbelspår
Samling klockan 12.45, Barbackagatan 2, InfraNords fastighet, andra våningen
Stand down inleds klockan 13 av Christian Björnsson, projektledare
Anmälan: Enhetschef Kitty Linnberger, kitty.linnberger@trafikverket.se

Stand down pågår i 15 minuter, och därefter finns möjlighet till intervjuer.

Bakgrund
Trafikverket är Sveriges största aktör vid byggnad av infrastrukturprojekt. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier med 3200 medlemsföretag och Svenska Teknik&Designföretagen med 715 medlemsföretag, har en handlingsplan tagits fram med konkreta åtgärder för att minska antalet olyckor. "Ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser" är utgångspunkten.

Överenskommelsen heter "Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen" och en av aktiviteterna är att genomföra en årlig Stand down på Trafikverkets arbetsplatser tillsammans med verksamma entreprenörer och konsulter. De 15 minuterna ska lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågan. Stand down arrangeras i år för femte året i rad.

 

Om projektet "Tillsammans mot noll olyckor i anläggningsbranschen"