Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svensk-spanskt konsortium tilldelas uppdraget att bygga fyra spår mellan Flackarp och Arlöv

Totalentreprenaden för bygget av fyra spår på Södra stambanan mellan Flackarp och Arlöv har idag 8 juni tilldelats JV NCC Sverige AB – Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL).

Uppdraget omfattar samtliga arbeten i projektet; markarbete, betongkonstruktioner och BEST (bana, el, signal och tele) på sträckan Flackarp–Arlöv. Det omfattar också att bygga om stationerna Hjärup, Åkarp och Burlöv. Konsortiet får även uppdraget att arbeta med projektering för fyrspårsutbyggnaden på delen Lund–Flackarp i ett ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement), med byggandet som option.

– Vi fick in fyra anbud från mycket kompetenta entreprenörer men valet föll på samarbetet mellan svenska NCC och spanska OHL, efter att pris och mervärden utvärderats, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare på Trafikverket.

Kontraktet är värt 2 miljarder kronor. Efter beslutet om kontraktstilldelning råder en avtalsspärr till och med 19 juni 2017, då tilldelningen kan överklagas. Kontraktet kan sedan tecknas tidigast efter att avtalsspärren har upphört.

Arbetet med att bygga fyra spår på sträckan mellan Lund och Arlöv beräknas pågå fram till 2024. Läs mer på www.trafikverket.se/lund-arlov .

Trafikverket bygger ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår för att öka kapaciteten och minska trafikstörningar. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten.