Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket breddar och förbättrar väg 798 mellan Esarp och Genarp

Arbetet med att bredda och förstärka väg 798 mellan Esarp och Genarp har startat. I december beräknas arbetet vara klart. Ombyggnaden görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad kommer att göras?

  • Eftersom vägutrymmet i Esarps by redan är smalt, kommer vägen inte att breddas utan enbart förstärkas. Den västra busshållplatsen vid Esarps skola kommer att tillgänglighetsanpassas i båda färdriktningar. Det kommer att byggas en fartdämpande tätortsportal, en bred refug i mitten av vägen, som innebär att vägen sidoförskjuts och bilister måste sakta ner för att kunna köra förbi. Det kommer även att byggas farthinder, i form av platågupp, på tre platser genom byn.
  • I anslutning till Genarp förstärks vägen utan att breddas. På resten av sträckan kommer vägen att breddas till 7 meter. Diken och vattenmagasin kommer att anläggas för att ta hand om dagvattnet innan det leds vidare mot Höje å.
  • Arbetet med breddningsåtgärder påbörjas strax öster om Esarp och fortsätter sen mot Genarp. Efter att vägen har breddats utförs förstärkningsåtgärder och byggande av tätortsportaler i Esarp.

Trafikstörningar

Trafiken kan störas av vägarbetet under hela byggtiden, eftersom ett av körfälten periodvis kommer att vara avstängt. Väg 798 kommer att vara totalavstängd under den första helgen i september 2017. Avstängningen sker mellan väg 820 strax öster om Esarp och fram till cirkulationsplatsen innan Genarp. För boende som har sin fastighet däremellan kommer tillträde att möjliggöras.

Omledning av trafik

Under tiden som vägen är avstängd hänvisas genomfartstrafiken till omledningsvägen. Trafiken leds om via väg 11, 807 och 790. Räkna med att det kan ta något längre tid att ta sig fram.

Läs mer och följ vägbygget på
www.trafikverket.se/esarpsvagen