Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägplanen för etappen E22 Sätaröd-Vä har vunnit laga kraft

Motorvägsutbyggnaden på E22 mellan Sätaröd och Vä har kommit ännu ett steg närmre en planerad byggnation efter att vägplanen vunnit laga kraft.

Vägplanen fastställdes 2016-08-17 och beslutet överklagades. Detta har nu prövats av regeringen och den 2 februari vann vägplanen laga kraft. Trafikverket kan efter beslutet fortsätta arbetet med att ta fram handlingar för att handla upp en entreprenör. Dessa handlingar väntas bli klara i maj 2017 för att kunna börja bygga årsskiftet 2017/2018.

Trafikverket planerar att bygga om E22 så att den går norr om tätorten Tollarp. Trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir då mindre, vilket förbättrar boendesituationen och ökar framkomligheten.

Läs mer om projektet
www.trafikverket.se/E22