Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pressinbjudan: Ystad först med att testa aktivt farthinder

E65 Dragongatan i Ystad är en livligt trafikerad väg. En hel del har gjorts för att förbättra trafiksituationen och framkomligheten, framförallt till och från Ystads hamnområde. Nu testar Trafikverket också ett aktivt farthinder.

Trafikverket väljer Ystad för att förbättra trafiksäkerheten med en relativt ny teknik - ett pilotprojekt med ett aktivt farthinder. Ett bra test eftersom Dragongatan är en Europaväg med internationell genomfartstrafik mot Ystads hamnområde, där det är problem med framkomligheten, trafiksäkerheten och buller.

Ett aktivt farthinder är en lucka i vägbanan, som öppnas när någon kör för fort. De som håller sig inom hastighetsbegränsningen kommer inte att märka av hindret över huvud taget. Det testas redan i några kommuner, men hindret i Ystad är det första i Trafikverkets regi.

Men det görs också mycket mer längs E65 Dragongatan för att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och boendemiljön samt för att stadsanpassa gatumiljön.

– Vi har gjort flera förbättringar med vänstersvängsfält, ny belysning och gestaltningsåtgärder i form av planteringar utmed Dragongatan. Tillsammans med Ystad kommun har vi gjort fria högersvängsfält från kommunala gator, säger Trafikverkets projektledare Johan Haagman.

E65 Dragongatan är ett gemensamt projekt med Ystads kommun.

– För Ystad är Dragongatan en viktig länk där trafiken ska rulla samtidigt som det ska vara möjligt att passera. Ombyggnationen med bland annat refuger och det aktiva farthindret gör att det går att passera ett körfält i taget. Passagerna blir enklare och säkrare jämfört med tidigare förhållanden, säger Emilia Löfgren, teknisk chef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun.

Media hälsas välkomna för att få mer information om arbetet

Tid: Tisdagen 24 april, 11.00.
Plats: Dragongatan/Koppargatan västra sidan.
Anmälan till träffen: Senast måndag 23 april klockan 12.00 via e-post eller telefon till Mediekommunikatör Tomas Johansson, se kontaktuppgifter ovan under Kontakta oss.

Innehåll: Kristina Johansson, Trafiksäkerhet, Trafikverket Region Syd berättar om försök med aktiva farthinder nationellt/regionalt.

Johan Haagman, projektledare Trafikverket, berätta om hela ombyggnadsprojektet.

Emilia Löfgren, teknisk chef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Ystads kommun, pratar om ombyggnaden ur kommunens perspektiv.

Mera: Det går bra att göra enskilda intervjuer på plats.