Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här kan E6 genom Skåne fungera bättre

Trafikverkets omfattande åtgärdsvalsstudie är nu klar. I den redovisas bland annat åtgärder, både på kort och lång sikt, för hur den högt belastade vägsträckan ska fungera bättre.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och internationellt. Den är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie visar att trafiksäkerheten är god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet.

Dock närmar sig E6 kritiska kapacitetsgränser under enskilda timmar på vissa punkter och delsträckor. Känsligheten för störningar på E6, speciellt sträckan Vellinge–Helsingborg, är också stor.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie belyser åtgärder för att minska störningar och stopp och öka förutsägbarheten för restiderna.

Några av dessa åtgärder är:

  • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.
  • Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.
  • Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.
  • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.
  • Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6:an genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket.

Trafikverket har genomfört åtgärdsvalsstudie i nära samverkan med berörda kommuner i Skåne, Region Skåne, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Polisen.