Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kronetorpsvägen i Arlöv stängs i januari

Den 15 januari stängs Kronetorpsvägen i Arlöv för att Trafikverket ska kunna bygga färdigt en ny järnvägsbro. Bron ingår i fyrspårsbygget som ska öka kapaciteten på Södra stambanan. Trafiken leds om till andra vägar.

Trafiken på Kronetorpsvägen i Arlöv är sedan förra året begränsad till ett körfält under järnvägsbron. På båda sidor har arbete med brofästena pågått.

– I januari börjar vi arbeta med brovalvet, alltså själva överbyggnaden på järnvägsbron. Vi måste då stänga av båda körfälten för att kunna arbeta säkert. Det gör vi för både byggarbetarnas och trafikanternas skull, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektledare för projekt Lund–-Arlöv, fyra spår.

Trafiken leds om

Kronetorpsvägen stängs mellan rondellen vid Företagsvägen och infarten till Burlöv Center.,Vägen öppnas preliminärt i juni. Skyltar kommer att visa omledningsvägar för bilar, tung trafik, cykel och gående till Burlövsbadet, Burlöv Center och Arlövs Industriby.

– Kronetorpsvägen är en viktig genomfartsled i Arlöv och avstängningen påverkar till exempel dem som ska till Burlöv Center norrifrån och dem som ska till Arlövs Industriby söderifrån. För dem blir det en omväg men det kommer att vara väl skyltat och lätt att hitta rätt, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Tung trafik kommer att hänvisas till trafikplats Kronetorp, E22, Inre ringvägen och Västkustvägen/E6. Gående och cyklister hänvisas till tunneln vid Burlövs station. Övrig biltrafik leds om via E6/Västkustvägen–-Lommavägen–-Lundavägen, se bild.

Nya järnvägsbroar för fyra spår

Järnvägsbron som byggs över Kronetorpsvägen är till för de två nya spåren som ska byggas genom Arlöv. De tas i drift i augusti 2020. Då kommer de gamla spåren och den gamla järnvägsbron att rivas. Därefter byggs två nya spår och ytterligare en järnvägsbro så att det sammanlagt blir fyra spår. Kronetorpsvägen kommer att behöva stängas ytterligare en gång, troligen hösten/vintern 2020/2021.

Den nya järnvägsbron kommer inte att ha något brostöd mellan körfälten, så brovalvet måste därför vara extra kraftigt. Det innebär att vägen under bron också behöver sänkas för att det ska bli tillräcklig höjd för all trafik i framtiden.