Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu rullar tågen mellan Malmö och Lund

Natten till fredag lades de sista pusselbitarna på plats och de nybyggda spåren genom Arlöv, Åkarp och Hjärup är nu färdiga att tas i drift. Under sex intensiva dygn har drygt 100 tekniker och banarbetare jobbat i skift med inkopplingen av spåren.

– Sammantaget har inkopplingsarbetet gått mycket bra. Det är otroligt mycket arbete som har utförts under dessa dygn. Det har skett under tidspress och det har inte funnits mycket marginal för oförutsedda händelser. Alla inblandade, entreprenörer och folk inom Trafikverket, har gjort ett fantastiskt arbete, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Spåren, växlar och kontaktledningar blev klara i mitten av veckan, Sist kopplades signalsystemet in, ett mycket komplicerat system för att övervaka och styra tågtrafiken på banan. Tusentals kilometer kabel, avläsare, ljussignaler och datorställverk har kopplats samman och testats.

– Under morgonen har vi kört med testtåg på sträckan, och det har gått bra. Nu kan de första vanliga tågen börja rulla. Till att börja med godståg men också tåg från SJ och Snälltågen. Skånetrafikens Pågatåg och Öresundståg startar sin trafik på lördag morgon, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Den senaste veckans arbeten har varit omfattande men fyrspårsbygget är långt ifrån klart, mycket arbete återstår innan alla spår är i drift 2023. Nu startar arbetet med att riva den gamla järnvägen och därefter börjas det grävas för de nedsänkta spåren. Genom Åkarp byggs spåren i ett sex meter djupt schakt och i Hjärup cirka fyra meter djupt.

– Sammanlagt ska 850 000 kubikmeter grävas upp. Massorna kommer till nytta på andra platser i närheten, bland annat när Malmö hamn byggs ut, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Spegelvänt på Malmö C och Triangeln

Efter den gågna veckans inkopplingsarbete börjar också östra delen av Arlövs bangård byggas om. Då kommer växeln som gör att tågen skiftar från vänster- till högertrafik att tas ur funktion. Istället sker växlingen i Hyllie i södra Malmö.

– Det innebär att trafiken är spegelvänd vid Malmö C och station Triangeln under cirka ett halvår. Tågen byter riktning på spåren genom Triangeln och vid Malmö C blir det plattformsbyte för den som ska resa norrut respektive söderut, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare  på trafikledningsområde syd.