Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

HH fast förbindelse ökar tillgängligheten i Öresundsregionen

Under tre år har svenska och danska myndigheter tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse över Öresund. Idag överlämnas utredningen till den danska och svenska regeringen.

Öresundsregionen är idag Skandinaviens största storstadsregion med över fyra miljoner invånare. En växande befolkning pressar infrastrukturens kapacitet, påverkar mobiliteten och förlänger restiderna.

– En ny fast förbindelse innebär nya möjligheter för pendlare, fritidsresenärer och transporter av godstrafik på väg mellan de två länderna. Förbindelsen skapar förutsättningar för medborgare och företag att transportera sig på nya sätt och nå en större arbetsmarknad, säger Peter Bernström, projektledare Trafikverket.

Regionala aktörer har tidigare genomfört ett flertal utredningar och projekt med fokus på Öresundsregionens infrastruktur och utveckling. Men i och med denna utredning är det första gången svenska och danska myndigheter tillsammans utrett möjligheterna till en ny fast förbindelse. Utredningen har pågått under tre år och har medfinansierats av Interregprogrammet Öresund-Skagerak-Kattegatt.

– Den här utredningen ska fungera som en grund för fortsatt politisk dialog och eventuella beslut om fördjupade utredningar, säger Peter Bernström, projektledare Trafikverket.

Utredningen har sett över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

– Vi har utrett hur den fysiska konstruktionen av tunnlarna kan utformas men också kostnader, finansieringsmöjligheter, miljökonsekvenser och samhällsnytta, säger Peter Bernström, projektledare Trafikverket.

Myndigheternas gemensamma utredning överlämnades under torsdagen till regeringarna.

Läs mer om resultatet av utredningen