Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågfärja är ett viktigt alternativ vid störningar på Öresundsbron

I fredags lämnade Trafikverket över sin rapport och analys till regeringen över tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland som en långsiktigt hållbar transportled. Trots minskat godsflöde, ett viktigt alternativ vid störningar på Öresundsbron

Regeringen gav i juli 2020 Trafikverket i uppdrag att analysera och redovisa vilken funktion tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland har för en långsiktigt hållbar transport­försörjning. I uppdraget ingick också att redogöra för möjliga åtgärder för tågfärjetrafiken som är långsiktigt motiverade ur ett transportförsörjningsperspektiv. Nu har Trafikverket lämnat över sin rapport.

- Även om godstransporterna med tågfärjorna har minskat markant är tågfärjeförbindelsen ett viktigt alternativ för godstransporter med tåg. Mycket talar dock för transporterna fortsätter att minska när Fehmarn Bält förbindelsen är klar, säger Lennart Andersson, regional direktör, Region syd och fortsätter.

- Vår analys visar att flera alternativa transportlösningar för godstransporter mellan Sverige och kontinenten är avgörande och behöver säkerställas. Även om tågfärjorna är ett alternativ för järnvägstransporter till kontinenten har dom har idag inte kapacitet att transportera allt gods som går på järnväg via Danmark. Därför krävs det även att andra transportlösningar används vid störningar, och då främst lastbilstransporter. Mot bakgrund av detta bör det snarast möjligt analyseras vilka långsiktiga transportalternativ, med eller utan tågfärjor, som kan skapas för godstransporter på järnväg, slutar Lennart Andersson.

En slutsats som Trafikverket också gjort är att det kan krävas någon form av ekonomiskt stöd om tågfärjan ska kunna upprätthållas. Hur ett eventuellt ekonomiskt stöd kan utformas, hur omfattande stödet behöver vara, hur länge stödet behövs och hur ett statligt stöd i kombination med finansiering från näringslivet kan utformas behöver analyseras vidare. Analysen behöver också innefatta om och hur behovet av stöd ser ut före respektive efter Fehmarn Bältförbindelsens färdigställande.