Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket presenterar möjliga sträckningar för ny stambana Hässleholm–Lund

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Hässleholm och Lund. Nu har arbetet punkten där det finns alternativa förslag på sträckning och Trafikverket bjuder in till samråd.

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Den nya järnvägen kommer ge snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan. När hela den nya stambanan mellan Stockholm och Malmö är färdig kommer restiden mellan orterna vara avsevärt kortare. Möjligheten att köra mer gods på järnväg ökar också då det frigörs utrymme på Södra stambanan.

Under perioden 20 januari – 16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst placerar järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslaget.

På grund av rådande pandemi kommer samrådet att genomföras digitalt. Projektet kommer på sin webbplats att tillhandahålla en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter och det kommer finnas filmer som presenterar hur lokaliseringsalternativen tagits fram.

Utöver detta kommer det hållas fyra digitala frågestunder, med möjlighet att ställa frågor till projektets medarbetare. De digitala frågestunderna hålls den 10 februari klockan 12.00 – 13.00 och klockan 18.00 – 19.00 samt den 2 mars klockan 12.00 – 13.00 och klockan 18.00 – 19.00. Läs mer om de digitala frågestunderna på projektets webbplats.

Ta del av samrådsmaterialet och mer information:
Hässleholm–Lund, en del av nya stambanor