Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägplanen för väg 19 Bjärlöv och Broby har vunnit laga kraft

Nästa år startar ombyggnaden av väg 19 mellan Bjärlöv och Broby. Sträckan görs mer trafiksäker för bilister och närboende. Vägplanen har vunnit laga kraft och bygget är planerat att kunna starta under 2022.

Väg 19 är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Österlen. Vägplanen gäller ombyggnation av 16 km landsväg till möteseparerad väg med mitträcke. Väster om Bössebacken kommer vägen att få en helt ny sträckning, en sträcka på cirka fyra kilometer. Faunastaket byggs på större delen av sträckan för att viltsäkra och ett flertal broar kommer att  byggas för både fordon och djur.

- Det är mycket glädjande att vägplanen äntligen vunnit laga kraft efter många års arbete. Vi planerar för att skicka ut upphandlingen av entreprenaden innan sommaren och planerar för en byggstart under våren 2022 säger Katarina Wildt-Persson, Trafikverkets projektledare.

Vägen har ett stort behov att byggas om för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Även boendemiljön kommer att förbättras då vi kommer bygga omfattande bullskydd framför allt i Hanaskog och Knislinge.

Väg 19, Bjärlöv–Broby, mötesfri väg