Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket höjer säkerheten i Hammarbykorset

Hammarbykorset norr om Eskilstuna är olycksdrabbat. På längre sikt kommer Trafikverket att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Men redan i höst utförs flera mindre åtgärder för att göra korsningen säkrare.

– Vi arbetar för att det ska vara säkert att röra sig i trafiken, och under hösten gör vi trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen, säger Knut Hawby, samhällsplanerare på Trafikverket.

Trafikverkets långsiktiga plan är att bygga en cirkulationsplats. För att göra det krävs en lagakraftvunnen vägplan. Preliminär byggstart för en ny cirkulationsplats är 2022. Tills vidare gör Trafikverket vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

– Vi bygger refuger på alla fyra vägar som ansluter till korsningen, vi sätter upp grindar på gång- och cykelvägen på båda sidor och vi flyttar belysningsstolpar och hastighetsskyltar. Allt för att skapa en säkrare korsning för såväl oskyddade trafikanter som vägtrafiken, säger Knut Hawby.

Här är de åtgärder som utförs:

  • Nya refuger på Mälarvägen samt anslutande väg 952.
  • En liten del av gång- och cykelvägen närmast korsningen byggs om.
  • Grindar sätts upp för fotgängare och cyklister intill korsningen.
  • Hastighetsskyltar flyttas.
  • Belysningsstolpar flyttas.
  • Vägen smalnas av i riktning mot Torshälla.
  • En viss breddning av vägen intill korsningen på vägen mot Ramshammar för att kunna tillgodose behovet av transporter till och från åkermarken som ligger intill vägen. 

Arbetena startar i oktober, och beräknas ta ungefär två månader att färdigställa.