Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hamnen och transportbandet i Sätra. Fotograf: Mikael Ullén

Trafikverket flyttar berg till sjöss

Under byggnationen av E4 Förbifart Stockholm, som ska knyta ihop de norra och södra länsdelarna och skapa en tillgängligare Stockholmsregion, har hittills cirka 2,7 miljoner ton bergmassor sprängts loss.

En stor del av bergmassorna kommer nu att bli bortfraktade från byggplatserna– med båt.

Totalt kommer det att sprängas ut 22 miljoner ton bergmassor innan Förbifart Stockholm är klar, och av dem kommer cirka 9,5 miljoner ton att fraktas sjövägen på Mälaren – för att spara på miljön. Transporterna kommer att gå från de tre tillfälliga hamnarna vid Sätra varv samt södra och norra Lovö.

– Sjötransporter är en relativt ny, men tydlig, miljösatsning från Trafikverkets sida, säger Bengt Niklasson som ansvarar för hamnverksamheten och sjöfarten i projektet. Den stora fördelen med att transportera bergmassor sjövägen är att det blir betydligt färre tunga transporter på Stockholms trafiknät och nära bostadsområden. En sjötransport motsvarar ungefär 80–100 lastbilstransporter.

Den tillfälliga hamnen i Sätra har nyligen öppnat upp för transport och hamnarna på södra och norra Lovö kommer att tas i drift under vintern. Berget som sprängts ut i tunnlarna krossas och transporteras på band till fartygen. Massorna går sedan över Mälaren till mottagningshamnar där de tas om hand, för att användas till andra byggprojekt.

Fakta:

  • Förbifart Stockholm blir en 21 kilometer lång ny sträckning av E4, som sträcker sig från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr.
  • 18 kilometer av vägen går i tunnel, varav en tunneldel blir en av världens längsta trefiliga motorvägstunnlar.
  • En väg under jord minskar trafikens påverkan på områdets känsliga vatten-, natur- och kulturområden. Längs sträckan bygger Trafikverket sex nya trafikplatser som ansluter till befintligt vägnät, bland annat vid tre Europavägar.
  • I anslutning till Skärholmen byggs även en separat tillfartstunnel för bussar.
  • Resan uppskattas ta cirka 15 minuter och beräknas öppna för trafik år 2026.