Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förlängd byggtid för Ekerövägen

Ekerövägen ska breddas med ett kollektivkörfält. Trafikverket planerade för en byggtid på tre år, men delar av arbetet har behövt projekteras om och upphandlingen har dragit ut på tiden. Byggtiden blir därför fyra år, och hela sträckan öppnar 2023.

– Kollektivkörfältet på Ekerövägen byggs i tre entreprenader och byggstarten har skett successivt. Upphandlingen av den sista entreprenaden mellan Kanton och Nockeby har dragit ut på tiden eftersom att handlingar för breddningen av Nockebybron har fått projekteras om. Det här gör att vi tyvärr inte kommer att kunna erbjuda ett sammanhängande körfält för kollektivtrafiken förrän 2023, säger Pia Andersson projektenhetschef på Trafikverket.

Att bredda en befintlig, öppningsbar bro har visat sig vara mycket mer komplext än vad Trafikverket först förutsåg. Det har krävts mer omfattande och tidskrävande beräkningar än planerat, för att säkra att den befintliga bron och grundläggningen klarar en större last till följd av breddningen.

– Framkomligheten under byggtiden påverkas inte i större omfattning av att den totala byggtiden blir längre, berättar Pia Andersson. Trafikverket arbetar med flera aktörer för att hitta effektiva lösningar för en god framkomlighet under hela byggtiden. Kollektivtrafikkörfältet i de två entreprenaderna mellan Edeby och Tappström kommer att färdigställas successivt under 2021 och 2022 och ger en bättre framkomlighet för kollektivtrafiken i eftermiddagsrusningen.

Sträckan längs Ekerövägen som Trafikverket bygger ut med ett kollektivkörfält är 9 kilometer lång. I arbetet ingår breddning av två broar, en ny Tappströmsbro och ett nytt tunnelrör vid Lindö. Parallellt med arbetet på Ekerövägen pågår bygget av E4 Förbifart Stockholm, som ska binda ihop de norra och södra delarna av länet, och ge fler anslutningar till och från Ekerö.

Fakta om breddningen av väg 261, Ekerövägen

  • Antalet körfält på Ekerövägen utökas från tre till fyra. Ett körfält i varje riktning kommer att användas för kollektivtrafik under rusningstid.
  • Sträckan som ska byggas om går från Nockeby i Bromma till Tappström på Ekerö och är 9 kilometer lång. Vägplanen för Ekerövägen omfattar 7 av dessa 9 kilometer. Resterande 2 kilometer hanteras i vägplanen för E4 Förbifart Stockholm. Ekerövägen ansluts till E4 Förbifart Stockholm via två nya trafikplatser på Lovön.
  • Det finns tre broar på sträckan. Nockebybron och Drottningholmsbron ska breddas. Tappströmsbron ersätts av en ny, öppningsbar bro.
  • Vägen går genom ett FN-skyddat världsarv, naturreservatet Lovön och på broar över vattentäkten Mälaren.
  • Bygget startade under 2019 och förväntas pågå i fyra år.