Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Många arbeten i Stockholmstrafiken i sommar

Sommaren är högsäsong för trafikarbeten. Det beror på att det är gynnsamt att arbeta i sommarvädret och att det är färre som reser och mindre trafik. För att arbetena ska påverka så lite som möjligt samverkar aktörerna inom Stockholmstrafiken.

Som tidigare år utförs många arbeten i sommar som påverkar spår- och vägtrafiken i Stockholm. Det är flera aktörer som är delaktiga: Trafikverket, Stockholms stad, Nacka kommun, Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana och Solna stad. Arbetena görs för att förbättra kapaciteten i Stockholmstrafiken. För att minska påverkan på trafiken samordnas planering och tidplaner, men på grund av coronaviruset ser den här sommaren annorlunda ut. Planerade arbeten kan komma att ändras och det är viktigt att trafikanter och resenärer följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer samt är extra uppmärksamma på aktuell trafikinformation i år.

Ett av de planerade spårarbetena som Trafikverket genomför är utbyggnaden av Mälarbanan. Under sommaren arbetar man på sträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Trafikverket fortsätter också upprustningen av Getingmidjan, spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Det blir den tredje och sista sommaren med arbeten på Getingmidjan. Även på vägarna utför Trafikverket viktiga arbeten. Bland annat arbetar man på Skurubron, och på E18 byggs nya bussfiler mellan Stocksund och Arninge.

­– När vi nu genomför upprustningen på spåren mellan Stockholm Central och Stockholms södra innebär det, som tidigare somrar, att man måste ta pendeltåget till Flemingsberg eller Stockholms södra och byta där. Spåren är de mest trafikerade i hela landet och upprustningen ska bidra till en punktligare tågtrafik. Vi har även arbeten i norra delen av staden, som ska ge ökad tillgänglighet. Det är bland annat arbeten med Arninge station, i anknytning till Roslagsbanan. Det gör att vi leder om trafiken på E18 i höjd med trafikplats Arninge, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Även i sommar fortsätter Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana med utbyggnaden av Blå linje till Nacka och Söderort.

– Utbyggnaden av tunnelbanan börjar i år märkas på en rad platser när vi bygger arbetstunnlar. Det sker bland annat i Sickla, Järla och vid Skvaltans trafikplats i Nacka, och där blir det kortare avstängningar av trafik vid sprängningar. säger Martin Hellgren, avdelningschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Stockholms stad förbättrar framkomligheten för gående och cyklister genom arbetet på Torsgatan, som ska ge nya säkrare cykelbanor och även bredare trottoarer, nya träd och sittplatser på flera platser på sträckan. Inne i centrala Stockholm är även Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan avstängd för renovering. Betongkonstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron rustas upp, samtidigt sker en satsning på ny gestaltning av gatumiljön. I höjd med Västberga industriområde utför staden trafiksäkerhetshöjande åtgärder, då man ska bygga en ny cirkulationsplats vid korsningen Elektravägen och Västbergavägen.

– I och med dessa arbeten förbättrar vi framkomligheten, ökar trafiksäkerheten och skapar en trevligare stad. När det byggs så mycket är det extra viktigt att minimera störningarna genom bra koordinering med andra aktörer i staden, säger Stockholms stads trafikdirektör Gunilla Glantz.

Nacka växer och utvecklas. Flera stadsbyggnadsprojekt pågår runt om i kommunen, likaså utbyggnaden av Blå linje till Nacka och bygget av nya Skurubron. I ett växande Nacka är trafiksäkerhetsåtgärder och ökad framkomlighet också viktiga delar. Under sommaren påverkas bland annat Sickla industriväg som byggs om till en modern stadsgata och Mensättravägen i Orminge som kommer ett steg närmre den planerade lokalgata som ännu tydligare förbinder Orminges olika delar med varandra.

– Nu börjar det verkligen märkas att det byggs runt om i Nacka. Vid sidan av bygget av tunnelbana och nya Skurubron, så påverkas trafiken av arbetena på Mensättravägen och Sickla industriväg. Då många projekt pågår parallellt lägger vi fokus på samordning mellan projekten för att minimera trafikstörningarna och hitta bästa möjliga lösningar under byggtiden, säger Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Se bifogat dokument och karta för fullständig information med ett urval av sommarens arbeten och hur det påverkar trafiken.

Läget är väldigt osäkert på grund av coronaviruset och de olika aktörerna inom Stockholmstrafiken kan idag inte ge besked hur det kan komma att påverka planerade projekt. Det kan hända att vissa projekt kan genomföras som planerat medan andra måste skjutas på framtiden. Som resenär och trafikant uppmanas du att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och aktuell trafikinformation extra noga. Senaste informationen om varje projekt hittar du på de olika aktörernas webbsidor och på trafiken.nu.

samarbetspartners.PNG