Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny tjänst visar var pendeltågen befinner sig i realtid

Tisdag den 26 maj klockan 10.00 lanseras en ny trafikinformationstjänst för pendeltågsresenärer i Stockholm. Den nya tjänsten visar var tågen befinner sig och om de är i tid.

Syftet är att göra det enklare för pendeltågsresenärerna att ta beslut om sin fortsatta resa.

Trafikverket har utvecklat den nya tjänsten Pendeltågets position i nära samarbete med SL. Den nya tjänsten visar pendeltågets position i realtid på monitorer på stationerna: Stockholm City och Stockholm Odenplan.

Så funkar tjänsten – färgkoder visar om tåget är i tid eller försenat

När ett tåg passerar en signal utmed banan, genereras en positionsrapport och tåget förflyttar sig på en monitor med bara någon sekunds fördröjning.

  • Grönt tåg: tåget är i tid eller högst 3 minuter sent
  • Gult tåg: tåget är 3–10 minuter sent jämfört med tidtabell
  • Rött tåg: tåget är mer än 10 minuter sent jämfört med tidtabell

– Pendeltågets position är ett exempel på hur Trafikverket och SL arbetar tillsammans för att utveckla åtgärder för att förbättra trafikupplägg, punktlighet och trafikinformation för pendeltågsresenärerna, säger Roberto Maiorana, chef trafikledning och trafikplanering på Trafikverket. Bättre trafikinformation till våra resenärer är en mycket viktig och prioriterad fråga för oss på Trafikverket.

Bättre trafikinformation för pendeltågsresenärerna

Målsättningen är att förbättra trafikinformationen för pendeltågsresenärerna och ge dem bättre beslutsunderlag för att fortsätta sin resa på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar. Pendeltågsresenärerna har involverats under hela processen från idé till färdig tjänst genom webbpaneler, fokusgrupper och djupintervjuer på station. Tjänsten kompletterar de redan befintliga kanalerna för trafikinformation.

– Äntligen får pendeltågsresenärer i Stockholm snabbare och tydligare trafikinformation genom att direkt kunna se var tågen befinner sig. Översiktsbilden ger resenärerna bättre koll på sin resa i realtid vilket gör det enklare att planera sin fortsatta resa och fatta beslut om att vänta kvar, välja ett annat resesätt alternativt resa senare, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på SL.

Pendeltågsresenärer utgör en stor del av det totala antalet resenärer på järnvägen – ungefär var femte tågresa i Sverige görs med pendeltågen i Stockholm. Det innebär ett stort antal resenärer som behöver bra och pålitlig trafikinformation för att kunna ta snabba beslut om sin resa.