Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Säkrare vägar när Trafikverket sänker hastigheten

Nu fortsätter Trafikverket att anpassa hastigheten efter vägarnas utformning i Stockholms län. Det främsta målet är att rädda liv. Men med lägre hastigheter förbättras även miljön då både buller och partikelhalter minskar vid lägre hastighet.

Under 2019 justerade Trafikverket hastigheten på ett par vägar i Stockholms län. I år fortsätter arbetet och ytterligare knappt 6 kilometer väg ska enligt förslaget få en maxgräns på 80 km/h istället för 90 km/h. Det är väg 274 mellan Arninge trafikplats och Säby gård. För den som idag kör 90 km/h ökar restiden med 27 sekunder.

– Rätt hastighet på vägen räddar liv. Samtidigt påverkas restiden bara marginellt av en hastighetssänkning. Det är ett lågt pris att betala för ökad trafiksäkerhet, säger Lars Wogel, strategisk planerare på Trafikverket.

En kollision i 80 km/tim istället för 90 km/tim gör att risken att omkomma minskar med 40 procent. Genom de sänkta hastigheterna beräknas sju liv per år kunna räddas i Sverige.

Hastighetsjusteringen görs på 90-vägar utan mitträcke.

– Vi bygger löpande om vägar så att de blir säkrare. Det bästa är att helt förhindra möteskollisioner genom separering med mitträcke. Då går det normalt att höja hastighetsgränsen. Men vi kan inte bygga om allt samtidigt. Då är hastighetssänkning en snabb och effektiv åtgärd, säger Lars Wogel.

Fakta om hastighetsanpassning:

  • Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil.
    Andel mötesolyckor av dödsolyckorna på väg (nationellt):
    - 2018: 324 omkomna varav 75 i mötesolyckor = 23 procent
    - 2019: 223 omkomna varav 44 i mötesolyckor = 19 procent
  • Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg i Sverige att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg få höjd hastighetsgräns eftersom Trafikverket bygger om och höjer säkerhetsstandarden.