Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stora satsningar på kollektivtrafiken i norrort – så påverkas du under byggtiden

Fram till 2022 investerar och bygger SL, Trafikverket och Täby kommun framtidens trafiklösningar för ett hållbart resande i Täby och norrort. I april sätter flera arbeten i gång som får stor påverkan på trafikanter, boende och verksamma i norrort.

Den som är boende i eller reser via Täby och norrort kan se fram emot bättre möjligheter att resa kollektivt om ett par år. Men först krävs tålamod – i april går flera arbeten in i en intensiv fas och boenden och den som reser i norrort påverkas oavsett om den reser med buss, tåg eller bil.

Trafikverket, SL och Täby kommun samverkar för att skapa bra möjligheter att resa på även under arbetena. Men det är viktigt att ta till marginal och hålla sig uppdaterad på vad som gäller för sträckan man ska resa på. När körfält stängs av till exempel påverkar det såväl bilar som bussar och ersättningsbussarna för Roslagsbanan kan ta längre tid än vanligt.

Resultatet av de arbeten som görs nu är att det blir lättare att ta sig fram i framtiden. För bussresenärer innebär bygget av ännu en sträcka med kollektivtrafikkörfält på E18 att det blir mindre kö för bussarna i rusningstrafik. Roslagsbanans resenärer kan se fram emot färre störningar och fler avgångar när den sista planerade sträckan dubbelspår nu ska byggas som gör att tågen kan köra om varandra hela vägen till Vallentuna. När en helt ny station öppnar i Arninge, och nya busshållplatser, vägar och cykelbanor leder till den nya stationen, får man en knutpunkt för snabba byten och resenärerna kan kombinera olika färdsätt för att skräddarsy sin resa.

­– Nu förbättrar vi gemensamt kollektivtrafiken i Täby och Danderyd med bättre framkomlighet för busstrafiken, säkrare tidhållning i spårtrafiken och enkla och snabba byten mellan buss, tåg och cykel, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. Vi ska utveckla transportsystemet på ett hållbart sätt och kollektivtrafik har en given plats i en hållbar region. Med den här gemensamma kraftsamlingen gör vi det till ett ännu enklare val, att välja kollektivtrafiken.

Fakta – Det här görs och så kan man resa under byggtiden

Roslagsbanan

SL stänger av Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kårsta från april till november 2020 och från juni till oktober 2021 för att bygga klart de sista två kilometrarna dubbelspår som är planerade mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Dubbelspår öppnar upp för en tätare och mindre störningskänslig tågtrafik. Resenärerna kan i stället åka med ersättningsbussar till och från Täby kyrkby station och en parkeringsplats med drygt 230 platser kommer att öppna tillfälligt under banans avstängning på Prästgårdsvägen i anslutning till stationen. Informationen på sll.se/roslagsbanan uppdateras löpande.

Arninge station

SL har byggt klart en ny station på Roslagsbanan i Arninge, men det återstår arbeten innan tågen kan stanna här och Arninge blir en ny knutpunkt för byten mellan tåg, buss, bil och cykel. Under Trafikverkets arbeten stängs påfartsrampen till E18 norrut från trafikplats Arninge av i ett år. Ett av de två körfälten i vardera riktning stängs av under sex veckor både sommaren 2020 och 2021. Det blir sänkt hastighet och man får vara uppmärksam på att körfält flyttas.

E18 mellan Stocksund och Viggbyholm

Sommarhalvåren 2020 och 2021 arbetar Trafikverket med att bredda och förstärka kollektivtrafikkörfältet mellan Danderyds sjukhus och Viggbyholm och förlänga det till Arninge. Under bygget kör bussarna i de vanliga körfälten och hastigheten sänks till 70 km/h.

Mellan Stocksund och Arninge installerar man även ett intelligent transportsystem som varnar för köbildning och långsam trafik och redan finns på flera av infartslederna till Stockholm. I Viggbyholm bygger Täby kommun bullerdämpande skärmar och i Danderyd planerar Trafikverket nya busshållplatser längs E18.

Jarlabankes väg

Mellan december 2019 och oktober 2020 är delar av Jarlabankes väg avstängd så att SL och Täby kommun kan bygga en ny, säkrare järnvägskorsning med bro och tunnel som gör att bilar och tåg går på olika nivåer i stället för att korsa varandras vägar. Övriga övergångar i området är öppna och mer information finns på Täby kommuns webbplats.

Mer information: