Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Omskyltning till 100 km/tim. Foto: Johan Ardefors

Ändrade hastighetsgränser på väg 63 i Värmland

Inom kort kommer Trafikverket att ändra hastighetsgränserna på väg 63 i Karlstad. På en sträcka har det nyligen monterade mitträcket höjt säkerhetsstandarden för vägen.

De aktuella sträckorna är:

  • Väg 63, från E18 Bergmotet till 1 140 meter norr om E18 Bergmotet. Hastighetsgränsen ändras från 90 till 70 km/tim.
  • Väg 63, från 1 140 meter norr om E18 Bergmotet till 200 meter söder om Edsgatevägen. Hastighetsgränsen ändras från 90 till 100 km/tim.

De nya hastighetsgränserna gäller från och med 30 oktober 2017.

Beslutet om nya hastighetsgränser beror dels på att en sträcka byggts om till mötesfri 2+1-väg, dels på att hastigheten ska anpassas till vägens säkerhetsstandard.

Trafikverket arbetar systematiskt med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard med Nollvisionen som ledstjärna: att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Sedan 2008 har Trafikverket justerat hastigheterna på de statliga vägarna efter vägens säkerhetsstandard. Fram till 2025 kommer cirka 120 mil statlig väg att få höjd hastighetsgräns och cirka 425 mil kommer att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Rätt hastighet på vägen räddar liv.