Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pressinbjudan: En tyst minut för säkerheten på byggarbetsplatser

Klockan 13.00 fredagen den 6 oktober stannar arbetet av i 15 minuter på många platser över hela Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö. Media i Västerbotten är välkomna att besöka arbetsplatsen vid en vägstation i Umeå.

I samarbete med anläggningsbranschen anordnar Trafikverket ett stopp i arbetet, en så kallad Stand down. Syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. I manifestationen ingår en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.

Trafikverkets tema för i år är rapporteringsfrågan. Trafikverket förbättrar rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att olyckor och tillbud ofta rapporteras mycket långt efter att de har inträffat, vilket försvårar utredningarna. Trafikverket lyfter nu rapporteringsfrågan vid kommande bransch- och projektmöten, i syfte att uppnå en gemensam positiv effekt.

Huvudevenemanget arrangeras i år på projektet Förbifart Stockholm vid tunnelentreprenaden i Vinsta.

I Västerbotten bjuder Trafikverket in media till vägstationen i Umeå, som bedriver drift och underhåll av det allmänna vägnätet.

Plats: Kontaktvägen 2, Umeå (Sveviakontoret)
Samling kl. 12:45
Kl. 13.00 startar Stand down som inleds av projektledare på Trafikverket.

Av säkerhetsskäl är förhandsanmälan obligatorisk.
Anmälan görs till Beisi Sundin, 073-801 24 00, senast fredagen den 6 oktober kl. 9. Se kontaktfliken på denna sida.

Stand down pågår i 15 minuter, därefter finns möjlighet till intervjuer.

Bakgrund

Trafikverket är Sveriges största aktör vid byggande av infrastruktur. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier med 3 200 medlemsföretag och Svenska Teknik&Designföretagen med 715 medlemsföretag, har en handlingsplan tagits fram med konkreta åtgärder för att minska antalet olyckor. "Ingen ska skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet eller på våra arbetsplatser" är utgångspunkten.

Överenskommelsen heter "Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen" och en av aktiviteterna är att genomföra en årlig Stand down på Trafikverkets arbetsplatser, tillsammans med verksamma entreprenörer och konsulter. De 15 minuterna ska lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågan. Stand down arrangeras i år för femte året i rad.