Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Central linje för Norrbotniabanan i Sävar

Trafikverket väljer linje central för sträckan Dåva-Gryssjön. Linjen går genom Sävar tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida.

Trafikverkets fördjupade utredning för Norrbotniabanans sträcka Dåva-Gryssjön är nu klar. Parallellt med utredningen har Trafikverket fört en dialog med Umeå kommun, de boende i Sävar samt Skogforsk och Norra Skogsägarna.

– Att samtala och lyssna på de närboende, kommunen och lokalt näringsliv har varit viktigt inför valet av järnvägslinje. Vi har nu hittat en lösning som ger bra förutsättningar för både gods- och persontrafik samt gynnar den regionala utvecklingen, säger Marie Eriksson, projektledare på Trafikverket.

En centralt placerad regionaltågsstation stödjer den kommunala planeringen och bedöms ge god tillgänglighet för det befintliga Sävar och den planerade bebyggelseutvecklingen på södra sidan av E4:an. Linje central ger även Trafikverket bra förutsättningarna att samordna infrastrukturstråk längs berörd sträcka för både väg och järnväg.

– Norra Skogsägarna ges goda förutsättningar att flytta gods från väg till järnväg genom möjligheten att ansluta sig till Norrbotniabanan via kommunens planerade verksamhetsområde vid E4. Med linje central får vi inget intrång i vare sig Skogforsks eller Norra Skogsägarnas verksamhet. Både linje norr och linje syd hade inneburit behov av omlokalisering av stora delar av deras lokaler, säger Marie Eriksson.

Trafikverket påbörjar nu arbetet med att ta fram en samrådshandling för linje central. Nästa samråd i Sävar bedöms kunna genomföras innan årsskiftet, och Trafikverket presenterar då mer detaljer kring järnvägslinjen. Det slutgiltiga planförslaget beräknar Trafikverket kunna ställa ut på granskning under andra halvan av 2020.

Fakta
Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå. Norrbotniabanan skapar genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen, och den förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar. I den nationella transportplanen för 2018–2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Skellefteå.

Norrbotniabanan