Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya trafiksäkerhetskameror i Västerbotten räddar liv

Nu sätter Trafikverket upp ett flertal nya trafiksäkerhetskameror i Västerbottens län. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Angelica Qarlsin, som arbetar långsiktigt med trafiksäkerhetsfrågor på Trafikverket.

Arbetet med att sätta upp de nya trafiksäkerhetskamerorna kommer att pågå under vecka 35 och 36. Det aktuella sträckorna är följande:

  • Skellefteå – Boliden, väg 95. Befintlig kamerasträcka förtätas och utökas till Boliden med ytterligare fem kameror.
  • Korsningspunkt vid Täfteböle, E4. Kameror planeras i bägge färdriktningar dock sätts enbart en upp just nu medan andra färdriktningen kommer senare
  • Väg 512 mellan Röbäck och Yttersjö. Fem av totalt sex kameror sätts upp.
  • Väg 364 mellan Skellefteå och flygplatskorsningen vid Långviken. Fem kameror planeras, tre sätts upp i nuläget. 

– Väg 95, 512 och 364 är högtrafikerade och saknar mitträcke vilket innebär en större risk för mötesolyckor. Detta gör att de tidigare sänkts till 80 kilometer i timmen, den maximala hastighetsnivå där två moderna personbilar av högsta säkerhetsstandard idag kan klara en kollision utan allvarliga konsekvenser. Om två fordon kolliderar i 80- istället för 90 kilometer i timmen så minskar risken att omkomma med hela 40 procent, säger Angelica Qarlsin, som arbetar långsiktigt med trafiksäkerhetsfrågor på Trafikverket.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor ut där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • Cirka 2000 trafiksäkerhetskamerorna finns idag på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

FAKTA Nya trafiksäkerhetskameror

Skellefteå – Boliden

Brönet, östgående – Svanström, öst- och västgående – Boliden, väst- och östgående.

Umeå – Sävar

Täfteböle, norrgående

Hössjö – Röbäck

Yttersjö, öst- och västgående – Djäkneböle, öst- och västgående – Skravelsjö, västgående

Burträsk – Skellefteå

Stöverberget, södergående – Degersjön, norr- och södergående

Mer information om trafiksäkerhetskameror