Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nio nya trafiksäkerhetskameror i Västernorrland – kan rädda liv

Nu sätter Trafikverket upp nio nya trafiksäkerhetskameror i Västernorrland. Syftet är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar 20 liv per år.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket. En sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar cirka 20 liv per år.

De nya trafiksäkerhetskamerorna sätts upp längs följande vägar:

  • Väg 83 Östavall, 2 kameror
  • E14 Sundsvall, 2 kameror
  • E4 Antjärn, 2 kameror
  • E4 Själevad – Örnsköldsvik, 2 kameror
  • E4 Örnsköldsvik, 1 kamera

Västernorrland har nu cirka 66 trafiksäkerhetskameror.

Trafiksäkerhetskamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

– Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi vill göra allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De cirka 1 500 trafiksäkerhetskamerorna (2015) räddar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

Mer information om trafiksäkerhetskamerorna