Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu inleds omfattande arbeten med nya stadsgatan i Sundsvall

Gamla E4 byggs om från en tät genomfartsled till en stadsgata och bidrar till en tillgänglig och säker stadsmiljö. Med start på måndag leds trafiken på gamla E4 om mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg i båda körriktningarna.

Fram till senhösten 2019 sker omfattande arbeten med att bygga om den första delsträckan mellan Selångersån och trafikplats Skönsberg. Gamla E4 omvandlas till en stadsgata med plats för såväl fordonstrafik som gående och cyklister. Det blir mer planteringar och grönska. Cirka 200 meter byggs om från fyra till två körfält och vi får ett sammanhängande gång- och cykelstråk längs Storgatan från centrum ner mot vattnet. Därmed blir det lättare att ta sig till Inre hamnen.

Bland annat ska följande göras på första delsträckan:

  • Skepparplatsens korsning ska flyttas cirka 30 meter.
  • En cirka 300 meter lång stödmur ska byggas mellan Skönsbergsvägen och gamla E4.
  • Delar av Skönsbergsvägen flyttas närmare Busbacken
  • En cirkulationsplats byggs, med en ny infart till Norra kajen.

Under byggnationerna bedömer Trafikverket att det kommer att vara stor påverkan på framkomligheten, särskilt under rusningstid.

–  Vi börjar leda om trafiken efter klockan 9 när morgonens rusningstrafik passerat. Trafiken i båda körriktningarna leds om via delar av Heffnersvägen, och vi kommer också stänga ett av de två norrgående körfälten i korsningen vid Skepparplatsen. Trafikanter bör räkna med kö och längre tid för att passera gamla E4 mellan Skepparplatsen och trafikplats Skönsberg under rusningstid, säger Björn Sjölund, Trafikverkets biträdande projektledare.

För att öka trafiksäkerheten sänks hastigheten i södergående körfält på E4 strax söder om Bydalen och vidare in mot Skepparplatsen under rusningstiden klockan 7–8.30, när de längsta köerna uppstår. Via digitala skyltar visas vilken hastighet som gäller.

– Vi räknar med att leda om trafiken norr om Selångersån fram till hösten 2019 för att kunna utföra dessa arbeten. Under sommaren planerar vi även att ha en entreprenör på plats som ska påbörja ombyggnaden söder om Selångersån, delen förbi Casinot som ska bli tvåfilig, berättar Björn Sjölund.

Sundsvalls nya stadsgata planeras i sin helhet vara klar under 2020.

Håll koll på trafikstörningar via sundsvallväxer.se

– Bästa vägvalet under byggtiden kommer att variera utifrån resmål, tid på dygnet och vilket byggskede som pågår. Eftersom flera aktörer bygger om i Sundsvall är bästa sättet att hålla koll på trafikstörningar via webbsidan www.sundsvallvaxer.se.

Ta extra restid i beräkningen om du behöver passera arbetsområdet, följ orange hänvisning, ta det lugnt och visa hänsyn till våra entreprenörer som jobbar i en trafikerad miljö, säger Björn Sjölund.

Mer information om projektet