Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två nya trafiksäkerhetskameror Böle- Mårtensro – kan rädda liv

Nu sätter Trafikverket upp två nya trafiksäkerhetskameror längs väg 570 mellan Böle - Mårtensro. Syftet är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi vill göra allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson på Trafikverket

De två nya trafiksäkerhetskamerorna sätts upp längs väg 570 mellan Böle – Mårtensro på 50-sträckan. I Böle riktad mot norrgående trafik och i Mårtensro riktad mot södergående trafik. Kamerorna inrättas inom de kommande två veckorna.

Västernorrland har omkring 80 trafiksäkerhetskameror när de nya är på plats.

Trafiksäkerhetskamerorna placeras på vägar med mycket trafik och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla kan köra lagligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De nuvarande (1 600 kameror, år 2017) trafiksäkerhetskamerorna räddar cirka 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

Mer information om trafiksäkerhetskameror