Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det är nu det händer! Ny Sundsvallväxerfilm

Nu har Trafikverket och Sundsvalls kommun tagit fram en ny film som visar de centrala, pågående projekten som får Sundsvall att växa så att det knakar.

I samband med byggnationerna kommer livet i staden att påverkas. Filmen ger tittaren en helhetsbild av de projekt som pågår och en föraning om hur det nya Sundsvall kommer att se ut inom ett par år. Det handlar om stora investeringar i infrastruktur i form av vägar, järnvägar, broar, ledningar, men även i bostäder, parkeringshus, hotell och resecentrum. Tillsammans ger alla byggprojekt periodvis kraftigt begränsad framkomlighet. Kort sagt, stundtals blir det besvärligt.

Filmen, som är 1 minut och 49 sekunder, gör nedslag i åtta centrala projekt som orsakar trafikstörningar och påverkar framkomligheten under den närmaste tiden: 

1.       Södra kajen och Rosenborgskajen utvecklas till en centrumnära stadsdel.

2.       Sundsvalls centralstation byggs om till ett modernt resecentrum som förenklar byten mellan buss, tåg och cykel.

3.       Gamla E4:an byggs om till en grönskande stadsgata med gång- och cykelvägar på vardera sida.

4.       På Norra kajen fortsätter stadsdelen att växa. Heffners allé och området närmast stan rustas och bebyggs.

5.       Kvarteret Noten blir ett modernt stadskvarter med hotell, restauranger och andra verksamheter.

6.       Över Selångersån kommer man snart att kunna ta sig via den nya Storbron, som blir både bredare och bättre med två rymliga gång- och cykelvägar.

Väster om stan byggs det för att skapa tryggare och mer hållbara transporter:

7.   E14 byggs om från två till fyra filer för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

8.   Bergsåker triangelspår byggs för att koppla ihop befintliga järnvägsspår för att skapa smidiga och gröna godstransporter.

Länk till filmen (Youtube)

Mer information om projekten i Sundsvall