Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I sommar får Västernorrland bättre vägar

Sommaren närmar sig och det innebär att Trafikverket snart drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Västernorrland.

Ett 20-tal slitna sträckor i Västernorrlands vägnät kommer att få ny beläggning i sommar och nio broar ska förbättras. De flesta av arbetena kommer att utföras maj- september. Det är större vägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare.

- Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som verkligen kommer göra skillnad. Väg 86 mellan Kävstabron och Bispgården är i stort behov av ny beläggning. Sträckan som är 63 km har väntat länge på åtgärder. Till många trafikanters glädje börjar vi förstärka vägen och asfaltera i sommar. Helt klar förväntas den bli under 2022, säger Conny Olsson, projektledare på Trafikverket.

- På väg 86 utför vi även en större ombyggnation förbi Kovland med start under maj. Fram till hösten 2023 får trafikanter räkna med tidvis kraftigt begränsad framkomlighet.

Även E4 mellan Torsboda i Timrå och Fröland i Härnösand, en sträcka på 24 kilometer, ska få ny asfalt i sommar. Arbetena utförs nattetid för att minimera störningar för trafikanterna. Trafiken leds med lots i kombination med trafiksignaler eller flaggvakt.

En av de nio broarna i Västernorrland som ska förbättras är bron på E4 strax norr om trafikplats Timrå. Hastigheten blir tillfälligt sänkt till 30 km/tim förbi arbetsplatsen och trafiken hänvisas till två körfält under perioden april– juni, vecka 17-24.

Stort behov av vägunderhåll

Många vägar i Sverige är gamla och behöver större underhållsinsatser än vad det finns medel till. Dessutom har trafiken ökat, vilket innebär att behovet av att underhålla vägarna har ökat. Trafikverket prioriterar de vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet. Det innebär att alla vägar inte får de insatser de behöver. Vägarna blir allt sämre och det märks tydligast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet.

- Vi ser att det finns många fler vägar som behöver en upprustning i sommar än vad vi har pengar till. Vi gör det vi kan med de resurser vi har fått, säger Conny Olsson.

Håll dig uppdaterad om sommarens vägarbeten i Västernorrland

Utöver de beläggningsarbeten som visas i den bifogade listan och kartan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor. Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet, men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

På Trafikverkets webbsida kan du hålla dig uppdaterad inför och under en resa på vägarna.

Aktuella arbeten i Västernorrland

Pågående arbeten i Västernorrland