Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Ändrad hastighetsgräns på Europavägar i Värmland och Västra Götaland

Under sommarperioden juni-augusti ändrar Trafikverket hastighetsgräns på totalt fem vägsträckor i Värmlands och Västra Götalands län. På flera sträckor har säkerhetsstandarden höjts genom till exempel mittseparering.

De vägar som berörs genom höjd säkerhetsstandard är:

E18 i Värmland

  • En sträcka från Björkåsmotet till öster om faunapassagen på Sörmon höjs från 90 till 110 km/tim.
  • En sträcka från Skattkärrsmotet till Örebro länsgräns sänks från 110/100 till 100 km/tim.
  • De nya hastighetsgränserna gäller från och med 2017-06-19.

Beslutet om nya hastighetsföreskrifter beror dels på att en delsträcka byggts om till mötesfri 2+2-väg med motorvägsstandard och dels på att hastighetsgränsen på en kortare sträcka anpassas till vägens säkerhetsstandard.

E45 i Värmland

  • En sträcka norr om väg 715 Fagerås till söder om väg 690 Aplungstorp höjs från 90 till 100 km/tim.
  • En sträcka från väg 690 Aplungstorp till norr om väg 791 Elofsrud sänks från 90/80 till 80 km/tim.
  • De nya hastighetsgränserna gäller från och med 2017-08-30.

Beslutet om nya hastighetsföreskrifter beror på att Trafikverket byggt om delen mellan Högvalta och Bonäs. Sträckan är mittseparerad och hastighetsbegränsningen anpassad så att den överensstämmer med vägens standard. Trafikverket har tidigare byggt om delen mellan Fageråsmotet och Högvalta. Den sträckan ansågs för kort och reglerades då inte med högre hastighet. Med den nya vajersträckningen finns dock anledning att anpassa hastigheten till vägens standard.

E45 i Västra Götaland

  • En sträcka från norr om väg 2230 Krusebol till söder om väg 2236 Tösse höjs från 80 till 100 km/tim.
  • Den nya hastighetsgränsen gäller från 2017-07-05.

Beslutet tas med anledning av att Trafikverket har byggt om delen Ånimskog–Tösse i Åmåls kommun till mötesfri landsväg (2+1-väg) och hastighetsbegränsningen anpassas så att den överensstämmer med vägens standard. Sträckans längd uppgår till cirka 12,8 km. Ombyggnation pågår och beräknas vara klar i början av juli. Sträckan ingår som etapp 1 av 2 i ombyggnaden av hela sträckan mellan Ånimskog och Åmål till mötesfri landsväg.

Trafikverket arbetar systematiskt med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard med Nollvisionen som ledstjärna: att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.