Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorvägen slingrar sig fram i landskapet, bilden tagen uppifrån ett berg.

E6 genom världsarvet i Tanum får Trafikverkets arkitekturpris

Väg E6, den åtta kilometer långa motorvägen på sträckan Pålen–Tanumshede, är årets vinnare av Trafikverkets arkitekturpris.

Vid Sveriges Arkitekters årliga arkitekturgala den 28 november 2017 delades utmärkelsen Trafikverkets arkitekturpris ut och årets vinnare blev E6 genom världsarvet.

– Att vi lyckades bygga en väg i ett världsarv, och dessutom få pris! Jag är glad och stolt, säger Håkan Wennerström, Trafikverkets regionchef Väst och beställare av anläggningen. Det hade aldrig varit möjligt utan vårt kärngäng som följde gestaltningsfrågorna genom hela projektet. Jag tänker på de fantastiska bergsskärningarna, klipporna vi tagit fram eller bara hur vägen följer landskapet. Det är vackert och ett föredömligt arbete av alla.

Den 6 juli 2015 invigdes E6 genom världsarvet Tanums hällristningar. Förutom att den nya vägen är vacker så har den avsevärt förbättrat trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan.

– Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften, säger Anna Lindell, ordförande i arkitekturprisets jury och strateg på Trafikverket. E6:ans stora kvalitet är enkelheten och de väl genomarbetade lösningarna. Helt enkelt god vägarkitektur som visar upp unika natur- och kulturvärden.

Priset ska uppmärksamma och inspirera infrastrukturbyggarna

Trafikverkets arkitekturpris ges till infrastrukturanläggningar som präglas av god arkitektur, det vill säga anläggningar som är välfungerande, hållbara och vackra. Tävlingen sker vartannat år och omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. Såväl stora investeringsprojekt som mindre projekt kan vara med och tävla.

Sedan 2015 samarbetar Trafikverket med Sveriges Arkitekter om priset, och tillsammans utser de en oberoende jury. Priset ska inspirera och lyfta fram förebilder för god arkitektur inom infrastruktursektorn.

Juryns motivering

"Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen."

Bilder:

Människor på rastplatsens gångbroar med utsikt över nejden nedanför.
Rastplatsen med gångbroar för att kunna se ut över nejden. Fotograf: Kasper Dudzik

Avfart med skylt "Världsarv Tanum"
Avfart från E6 till rast- och informationsplatsen vid världsarvet. Fotograf: Kasper Dudzik

Vägen slingrar sig fram, längre bort ser man två tunnlar genom berget.
Vägen slingrar sig fram i landskapet. Fotograf: Kasper Dudzik