Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västlänken: Förhandling i Mark- och miljödomstolen

Måndag den 2 oktober startar förhandlingen i Mark- och miljödomstolen. Domstolen ska ta ställning till hur bygget av Västlänken påverkar omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt miljöbalken, och fastställa villkoren för projektets genomförande.

Förhandlingen är öppen för allmänheten och sker i Kajskjul 105, Bananpiren, Frihamnen i Göteborg. Den kommer att pågå under två veckor med ytterligare en vecka som reserv. Preliminär föredragningslista finns på domstolens webbplats (se länk nedan).

Trafikverkets verksjurist Ulf Edling finns tillgänglig varje dag efter avslutad förhandling för att svara på frågor från media. Anmälan på förhand till Ulf Angberg eller Agneta Eklund, se kontaktuppgifter nedan.

Bakgrund

  • Bygget av Västlänken påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har i sin ansökan föreslagit villkor för detta. Trafikverket har även lagt fram andra villkorsförslag, för t.ex. buller och vibrationer.

  • Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget har yttrat sig över Trafikverkets ansökan. Under förhandlingen kommer domstolen att höra både Trafikverket och de olika sakägarna.

  • Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Dessutom måste Göteborg Stads detaljplaner, som överklagats, vinna laga kraft.

  • Tidpunkten för byggstart kommer att avgöras inom ramen för domstolsprocessen. Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i år. Järnvägsplanen ger Trafikverket bl.a. tillgång till marken där tunneln ska byggas.

Mark- och miljödomstolen

Bananpiren

Projekt Västlänken