Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Första spadtaget för Västlänken i Göteborg

Idag togs det första spadtaget för att officiellt markera byggstarten av tågtunneln Västlänken. Efter flera år av förberedelser går man nu in i byggskedet för det största infrastrukturprojektet i modern tid i Göteborg.

Spadtaget togs gemensamt av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, näringsdepartementets statssekreterare Mattias Landgren, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Ann-Sofie Hermansson samt regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson. Cirka hundra gäster var inbjudna till ceremonin som skedde i på en av Västlänkens byggarbetsplatser vid Korsvägen i centrala Göteborg. Spadtaget följdes av korta tal.

– Det här är ett viktigt projekt, inte bara lokalt och regionalt, utan även nationellt. Göteborg är en viktig nod för persontrafik, yrkespendlare och inte minst för näringslivet med Göteborgs Hamn, sa generaldirektör Lena Erixon.

Tågtunneln Västlänken planeras vara klar 2026. Då får Göteborg en järnvägstunnel med genomgående tågtrafik för pendel- och regiontåg som underlättar resandet i Göteborg och Västsverige. Senast i veckan blev det klart att samtliga tre stationer i länken ska byggas med fyra spår, vilket ytterligare kommer att öka möjligheten att driva trafik på ett effektivt sätt. Genom att bygga infrastruktur under mark får man också tillgång till att bygga bostäder och handelsplatser på attraktiva och centrala delar i staden.

Vägen fram till byggstart för ett infrastrukturprojekt av Västlänkens storlek är lång. Planeringen startade redan 2001 och efter 17 år av utredningar, juridiska processer och förberedande arbete startar nu själva byggskedet.

Om Västlänken

  • Västlänken är en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
  • Tågtunneln byggs för att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Västlänken skapar plats för fler tåg, minskar sårbarheten i järnvägssystemet och gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg.
  • Västlänken är ett av de infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet

Milstolpar

2001: Arbete med idéstudie och förstudie inleds
2004: Järnvägsutredningen, där man utreder olika alternativa sträckningar, startar.
2007: Järnvägsutredningen avslutas. Slutsatsen är att sträckningen via Haga-Korsvägen bäst uppfyller målen.
2014: Regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken i november 2014.
2017 (juni): Järnvägsplanen vinner laga kraft.
2018 (januari): Mark- och miljödomstolen ger tillstånd med villkor, men ingen verkställighet.
2018 (februari): Göteborg Stads detaljplan för Västlänkens sträckning vinner laga kraft.
2018 (maj): Mark- och miljööverdomstolen beslutar om verkställighet för start av bygget
2018 (maj): Första officiella spadtaget markerar byggstarten

Gå till Västlänkens projektsida