Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Angered resecentrum vinner Trafikverkets arkitekturpris

Vartannat år delar Trafikverket och Sveriges Arkitekter ut ett pris för god arkitektur inom infrastruktur. Vinnaren 2019 heter Angered resecentrum och korades på Arkitekturgalan i Stockholm den 10 mars 2020.

Angered resecentrum Foto: William Gustavsson

Angered resecentrum prisas bland annat för ett engagerat samarbete mellan Wingårdh arkitektkontor, unga Angeredsbor och beställaren Västfastigheter. Arkitekten, stadsdelsförvaltningen och gruppen Unga Stadsutvecklare har tillsammans mejslat fram den femsidiga, skimrande byggnaden och dess placering.

Juryns motivering:
"Angereds resecentrum är ett identitetsskapande, tryggt nav i miljonprogrammets tidstypiska stadslandskap och en spretig trafikmiljö. Byggnaden genomsyras av hög kvalitet. Dess minimala fotavtryck och intrikata form ger maximal utdelning. Det engagerade samarbetet mellan arkitekten, unga Angeredsbor och beställaren är en föredömlig process som har resulterat i en originell, skimrande byggnad som är sprungen ur sin omgivning."

Interiör från Angered resecentrum.Foto: Carina Gran

Priset delades ut av riksarkitekt Helena Bjarnegård på Arkitekturgalan i Stockholm den 10 mars.

– Det är ett litet hus på en komplicerad plats som rymmer ett stort och viktigt innehåll. En värdig plats för väntan, paus och möten, säger Ingrid Alerås, arkitekt Wingårdhs. 

– Jag vill gratulera arkitekter, konstnär, beställare och den grupp av unga Angeredsbor som skapat den vinnande anläggningen Angered resecentrum. De hade god konkurrens av övriga tre nominerade anläggningar och är en värdig vinnare, säger Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt och även juryordförande för Trafikverkets arkitekturpris.

Vinnarna som tog emot priset på Arkitekturgalan. Övre raden, från vänster: Wenche Lerme, SDN Angered, Iman Josef Hussein, Unga stadsutvecklare, Maria Olausson, ingenjör Wingårdhs, Ingrid Alerås, arkitekt Wingårdhs, Patrik Hallberg, Västfastigheter. Nedre raden, från vänster: Mohammed Smesem, Unga stadsutvecklare, Stefan Ekman, Västfastigheter, Tommy Gustavsson, ELK. Foto: Jonas Malmström

– Det är oerhört glädjande att vårt nya resecentrum i Angered uppmärksammas på detta sätt, säger Lars Backström, vd på Västtrafik. Vi är särskilt stolta över dialogen vi hade med unga från stadsdelen. Angered är en stadsdel med mycket resande med kollektivtrafiken, så för oss har det varit viktigt att skapa ett resecentrum som invånarna tycker om och kan ge dem en bra service när de väntar på sin buss eller spårvagn.

Om Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra. Arkitekturpriset är ett sätt att inspirera och visa exempel på god arkitektur inom infrastruktur.

Trafikverkets arkitekturpris instiftades 2011 och delas ut vartannat år. Priset ska gå till en anläggning med genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. En oberoende jury utser det vinnande förslaget.

Mer information:
https://www.trafikverket.se/arkitekturpriset