Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anpassade hastighetsgränser räddar liv

Trafikverket fortsätter arbetet med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, ett uppdrag som beslutades i samband med Nationell transportplan 2014-2025.

Nu utreds hastighetssänkningar på sträckor i bland annat Västra Götaland, Halland och Värmland.

Under 2019 höjde Trafikverket hastighetsgränsen till 100 km/tim på 90 kilometer statlig väg i Sverige, och sänkte hastigheten från 90 till 80 km/tim på 1 110 kilometer statlig väg. Under våren 2020 har arbetet fortsatt och remisser har gått ut till berörda aktörer.

– Genom att anpassa hastighetsgränserna med omskyltning samt om-
och nybyggnad kan ungefär 16 liv räddas per år. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. Dessutom sparar vi på bränslet och minskar utsläppen när vi lättar på gasen, säger Jimmy Malmquist, Projektledare Hastighetsprojektet Region Väst.

Trafikverket utreder nu en anpassning av hastigheten på fler sträckor i västra Sverige. Förslaget gick ut på remiss 12 juni till berörda kommuner, regioner, Polisen och andra aktörer. Trafikverket planerar för att införa de nya hastigheterna 1 december 2020.

Sträckor som utreds under våren 2020 (se medföljande kartor för illustration)

Västra Götaland

Väg 26 Jönköpings länsgräns - Borgunda
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Väg 26 Hasslerör - Värmlands länsgräns
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Väg 41 Björketorp - Borås
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Halland

Väg 15 Knäred - St Fladje
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Väg 26 Halmstad - Oskarström
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Väg 26 Hyltebruk - Jönköpings länsgräns
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Värmland

Väg 26 Västra Götalands länsgräns - Dalarnas länsgräns
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Väg 63 Vallargärdet - Örebro länsgräns
Sänkning 90 km/tim till 80 km/tim

Högst 50 sekunder per mil

Restiden påverkas marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlängs restiden med maximalt 50 sekunder per mil.
Däremot har hastigheten stor påverkan på trafiksäkerheten. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om du kolliderar i 80 km/tim istället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Det bästa sättet att minska risken för mötesolyckor är att mittseparera vägen med mitträcke. När en väg har mitträcke kan vi normalt höja hastighetsgränsen från 90 till 100 km/tim. På vägar utan mittseparering behövs andra insatser för att snabbt skapa det säkra mötet. Därför sänker vi hastighetsgränsen till 80 km/tim. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer år 2025.

Mer information om ändrade hastighetsgränser