Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu öppnar Gullbergstunneln upp helt för trafik

Efter fem års byggande kan nu Gullbergstunneln i Göteborg öppna upp helt för trafik den 19 mars. Tunneln, som är 400 meter mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan, är en förutsättning för anslutningar till den nya Hisingsbron och Marieholmsförbindelsen.

Sedan december 2019 har det norrgående tunnelröret varit öppet för trafik men nu öppnas alltså även det södergående tunnelröret.

– Det känns väldigt roligt att Gullbergstunneln nu öppnar upp helt för trafik. Tunneln bidrar till en ökad trafiksäkerhet, då en nedsänkning av E45 separerar vägen från lokaltrafiken och flera nya passager skapas för gång- och cykeltrafik. Därutöver förväntas bullersituationen i området förbättras i och med att trafiken sänks ned. På sikt kommer också tunneln att bidra till en ny stadsbebyggelse genom att ytorna ovanpå tunneln bebyggs, säger projektledare Simon Hulander, Trafikverket.

Tunneln har konstruerats genom att sänka ner E45 med cirka sex meter under marknivån längs en sträcka på omkring 800 meter mellan Stadstjänaregatan och Falutorget, för att därefter överdäcka de 400 meter som utgörs av själva tunneln. Genom att E45 istället går under marken försvinner den barriär som tidigare separerat staden från vattnet.

Kostnaden för projektet uppgick till cirka två miljarder SEK och samfinansierades mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, där Göteborgs Stad stod för huvuddelen av kostnaden.

Gullbergstunneln innebär dessutom att ytor frigörs och Göteborgs stad planerar byggnation av fastigheter med tillhörande lokalgator och promenadstråk ovanpå tunneltaket. Tunneln blir med andra ord en förutsättning för staden att kunna växa.