Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket avbryter flygavtal med Avies

Trafikverket har beslutat att med omedelbar verkan säga upp pågående avtal på tre flyglinjer samt att inte teckna avtal enligt tilldelningsbeslutet från januari på två flyglinjer.

Trafikverket har uppdraget att utreda behov och fatta beslut gällande så kallad allmän trafikplikt. Det innebär bland annat att upphandla flygtrafik på sträckor som inte är kommersiellt lönsamma men som ändå bedöms som viktiga för en grundläggande tillgänglighet.

De nu gällande avtalen sträcker sig fram till 24 oktober i år varefter en ny avtalsperiod tar vid. Dagens beslut innebär att Trafikverket avbryter avtalen med flygbolaget Avies AB på sträckorna Pajala-Luleå, Sveg-Arlanda och Torsby/Hagfors-Arlanda. Det innebär också att det tilldelningsbeslut för perioden 25 oktober 2015 till 26 oktober 2019 som fattades den 12 januari i år gällande sträckorna Östersund-Umeå och Sveg-Arlanda för Avies AS ändras. Ny operatör på dessa sträckor blir från den 25 oktober i år den danska flygoperatören Flexflight ApS.

Inga andra sträckor eller flygbolag berörs av beslutet.

- Trafikverket har ett viktigt uppdrag att se till att det finns en grundläggande tillgänglighet för boende och näringsliv i hela Sverige. Vår bedömning är att Avies inte lever upp till de reglerade avtalskraven i tillräcklig omfattning för att vi ska kunna tillgodose denna tillgänglighet, utan snarare har uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning. Vi måste därför bryta dessa avtal för att kunna säkerställa en fungerande trafik med god kvalitet på dessa flygsträckor, säger Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket.

Exempel på de skäl som ligger till grund för hävandet av avtalen är omfattande brister i utförandet av den avtalade flygtrafiken med inställda, försenade och felaktiga flygningar utan godtagbara skäl. Dessutom har Avies AS varit inblandat i fyra allvarliga tillbud vid flygplatserna i Pajala, Sveg och Torsby samt på Arlanda flygplats.

En direktupphandling kommer omgående att påbörjas för att så fort som möjligt kunna komma igång med flygtrafiken på de berörda sträckorna under perioden fram till den 24 oktober 2015.