Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett tillgängligt Sverige

Resor och transporter är nödvändiga för att vårt samhälle ska fungera.

Vi vill kunna välja var vi vill bo och samtidigt kunna ta oss till jobb och utbildning, resa till släkt och vänner, göra affärer och resa på semester. Maten ska till butikerna, malmen till stålverken och skogen till pappersbruken. Medborgare och näringsliv är beroende av ett pålitligt transportsystem.

Vi bidrar till ett tillgängligt Sverige

Det är Trafikverkets uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell – och att alla resor och transporter sker så säkert som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Genom allt detta kan vi bidra till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd som utvecklar samhället. Regioner kan utvidgas när arbetspendlingen fungerar. Både stadsmiljöer och landsbygd kan utvecklas när transportmöjligheterna är anpassade till människors behov. Näringslivets transporter blir effektivare när vi utnyttjar alla trafikslag tillsammans.

Samverkan för samhällsnytta

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 omfattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot ett modernt och hållbart transportsystem. Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. Planen omfattar 622,5 miljarder kronor och utöver det tillkommer 90 miljarder kronor från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar. I samverkan med andra aktörer ska vi se till att skapa mesta möjliga samhällsnytta för de pengarna – oavsett om det handlar om att bygga nytt, vårda det vi redan har eller bidra till forskning inom våra områden.

Ibland behöver vi bygga nytt, men ofta räcker med att tänka annorlunda: Kan transportsystemet användas smartare? Räcker det med en liten åtgärd för att vinna stora fördelar? Det är utmanande och ett stort ansvar. Vi vet att det vi gör påverkar vardagen för väldigt många under en lång tid framöver.

Vi vill tänka vidare. För att kunna skapa ett samhälle där resor och transporter fungerar för alla, behöver vi arbeta i nära samverkan med andra. Tillsammans kan vi underlätta livet i hela Sverige. Det är samhällsutveckling i praktiken.