Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg och resenärer på perrongen i Uppsala.

Tåg i tid

Allt fler väljer att åka tåg. Även transporter av gods på järnvägen ökar. Under de senaste 25 åren har persontrafiken ökat med 75 procent och godstrafiken med 18 procent.

Det är positivt att allt fler vill åka tåg – men det är också en utmaning. Samtidigt som vi sett en betydande ökning av tågtrafiken under de senaste 25 åren, har järnvägen inte byggts ut i motsvarande takt. Fler och tyngre tåg sliter hårdare på spår, växlar och kontaktledningar i en järnvägsanläggning som är hårt belastad. Där tågtrafiken är som tätast passerar tåg varannan minut, och det är också där slitaget och underhållsbehovet ökar som mest. Fler tåg gör att det blir svårare att komma åt anläggningen för underhåll och reinvesteringar.

Trafikverket genomför stora insatser för att skapa en stabilare infrastruktur, men att utveckla och förbättra järnvägssystemet tar tid. Vi behöver tid på spåren för att återställa anläggningen till önskvärd nivå. Ibland tvingas vi reducera eller ställa in trafik för att skapa utrymme för nödvändigt underhåll. Det gör att det på vissa håll kan upplevas som att det blir sämre innan det blir bättre.

Samarbete för ökad punktlighet

I järnvägstrafiken förekommer förseningar som påverkar både persontrafik och godstrafik. Trots de störningar som ibland uppstår, är drygt nio av tio persontåg i tid. Samtidigt är vi medvetna om att det finns resenärer som ändå upplever att punktligheten inte är så bra. Vi strävar efter att bli ännu bättre. Tillsammans med övriga aktörer i järnvägsbranschen har Trafikverket inlett ett långsiktigt arbete för att öka punktligheten och förtroendet för järnvägen. Målet är att punktligheten för alla tåg ska ha ökat till 95 procent till år 2020.

Om störningar uppstår är det viktigt att trafikinformationen är snabb och användbar. Resenärerna måste få så bra och snabb information som möjligt, för att kunna ta beslut om sin resa. Det är en viktig fråga för Trafikverket och hela järnvägsbranschen.