Logga in
Logga in

Klimat, miljö och hälsa – påverkan och skydd

Klimat är en viktig fråga för samhället och handlar om att minska utsläppen av växthusgaser. Vi jobbar även med att minska vår negativa påverkan inom biologisk mångfald, vatten- och luftkvalitet, buller och vibrationer.

För att ett samhälle ska fungera är det nödvändigt att det går att transportera varor och resa till jobb, skola, sjukvård och fritidsaktiviteter. Resor och transporter påverkar naturen, luften, marken, vattnet, djuren. Men också oss människor. Vi strävar därför efter tillgänglighet inom ramen för ett hållbart samhälle.

Sju prioriterade miljöområden

Vårt miljöarbete är indelat i sju prioriterade miljöområden. De är kopplade till de miljökvalitetsmål som vi prioriterar. Miljöstyrningen ger ett långsiktigt effektivt miljöarbete för att nå och bibehålla tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Våra prioriterade miljöområden är:

  • Klimat- och energi, luftkvalitet, buller och vibrationer.
  • Landskap, vatten, material och kemiska produkter, förorenade områden och masshantering.
  • Åtgärdsområdet aktivt resande som påverkar människors hälsa positivt.

Sveriges klimatmål är ett exempel på den ram som tillgängligheten måste hålla sig inom. Vi bidrar till klimatmålen med ökad transporteffektivitet, inte minst genom stora satsningar på järnväg och snabbladdare för elbilar i glesbygd. Vi ställer också klimatkrav på våra entreprenörer. Om vi samarbetar, har vi större möjlighet att minska vår gemensamma klimatpåverkan. Intervju med Sven Hunhammar, miljödirektör.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om klimatarbete – hur bidrar Trafikverket?

Samhället är beroende av biologisk mångfald och fungerande ekosystem där naturen utgör en grundsten. Vi arbetar med biologisk mångfald, skydd mot invasiva arter och artrika vägkanter.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om biologisk mångfald – hur bidrar Trafikverket?

Idag står vägtrafiken för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, detta är något som går att ändra på. En nyckelfråga är att få till en storskalig elektrifiering för att på så sätt uppnå Sveriges klimatmål.

Se en syntolkad version av filmen via följande länk:
En film om elektrifiering – hur bidrar Trafikverket?

Klimatmål i vår egen verksamhet

Vi kan göra mycket för att minska utsläppen genom de klimatkrav vi ställer när vi ska bygga och underhålla vägar och järnvägar. Parallellt arbetar vi med en strategi för elektrifierade arbetsmaskiner.

I anläggningsarbeten för vägar och järnvägar arbetar vi för minskad klimatpåverkan. Vårt mål är en klimatneutral infrastruktur 2040.
Vinnare Utmärkelse inom hållbar infrastruktur, Fyrspåret Malmö–Lund 

I färjeverksamheten strävar vi mot klimatneutral färjedrift senast 2045. 
Färjerederiets framtidsfilm om Vision 2045

 

Mer information om elfordon

Via nedanstående länkar kan du som ä'r intresserad läsa mer om ämnet elfordon.

Väg och järnväg

Via nedanstående länkar kan du som är intresserad läsa mer om Sveriges första permanenta elväg. Du kan också besöka vår sida Järnkoll som handlar om svensk järnväg.Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Karin Paulsson
Kommunikatör
Karin Paulsson