Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Statistik för punktlighet

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet för december 2020.

Under december ankom 77 219 av 82 476 planerade (varav 81 447 framförda) persontåg sin slutstation i rätt tid. Det ger ett punktlighetsresultat på 93,6 procent vilket är den bästa noteringen för en enskild decembermånad sedan 2013.

Under hela 2020 har varje enskild månad noterat det bästa punktlighetsutfallet sedan nuvarande mått infördes. Och även om det på grund av pandemin avgick färre persontåg i år jämfört med rekordåret 2019 så kördes det cirka 90 000 fler persontåg 2020 än det gjorde 2013 då nuvarande punktlighetsmål sattes.

– Vi ser för hela 2020 ut att landa på att 897 064 av 958 990 planerade (varav 944 807 framförda) persontåg nådde sin slutstation i tid. Det ger oss ett punktlighetsresultat för helåret på 93,5 procent vilket med marginal är det bästa punktlighetsresultatet vi haft sedan 2013. Tittar man enbart på framförda tåg blev punktligheten så bra som 94,9 procent, det bästa utfallet sedan 2001 vilket är så långt tillbaka som Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik, har jämförbar data säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik och fortsätter:

– Jag är både stolt och tacksam för att vi när samhället behövt det som mest har kunnat leverera på en högre nivå än nånsin tidigare. Det gör att vi kan kliva in i 2021 med ett stärkt självförtroende och en känsla av att vi är på rätt spår! Men vi är inte nöjda, utan självklart kommer vi fortsätta arbetet att lyfta punktligheten ytterligare då den är avgörande för att järnvägen ska kunna fortsätta vara förstahandsvalet för hållbara resor och transporter.

December i siffror

Under december var det fler avbokade och inställda tåg än normalt, och precis som tidigare under pandemin är det långdistanstågen som drabbats hårdast. De långdistanståg som går har dock en fortsatt hög punktlighet. Gentemot föregående månad förbättrades punktlighetsresultatet för långdistanstågen med  2,1 procentenheter. I jämförelse med december 2019 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment, långdistanstågen ökade med 3,9 procentenheter, medeldistanstågen med 1,7 och kortdistanstågen med 0,8 procentenheter.

 • 73,8 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (STM0), vilket är 2,2 procentenheter högre än december 2019
 • 87,8 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (STM2) → 1,1 procentenheter högre än dec 2019
 • 93,6 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (STM5) – 0,6 procentenheter högre än dec 2019
 • 96,1 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (STM10) – 0,3 procentenheter högre än dec 2019
 • 97,1 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (STM15) – 0,3 procentenheter högre än dec 2019
 • Den genomsnittliga förseningen för försenade tåg var under december 7 minuter.

Sett till enskilda dagar under december så var punktligheten över 95 procent i 11 dagar, över 90 procent i 30 dagar medan 1 dag hade ett punktlighetsresultat under 90 procent. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade fredag 25 december då 1 763 av 1 818 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna Juldag blev därmed 97,0 procent. Högst punktlighet för en vanlig vardag hade torsdag 3 december då 2 844 av 2 979 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna torsdag blev därmed 95,5 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade tisdag 8 december. Av 2 973 planerade persontåg ankom 2 591 sin slutstation i rätt tid. De enskilt största orsakerna till att punktligheten inte blev bättre än 87,2 procent denna tisdag var ett signal- och ett växelfel vid Rotebro norr om Stockholms Central, samt ett större växelfel på Göteborgs Central. Sammanlagt drabbades cirka 250 persontåg av förseningar på grund av dessa händelser.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten mest negativt under månaden:

 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Helsingborg-Lund, 3-22 december.
 • Spårväxelfel i Rotebro, norr om Stockholm C, 8 december.
 • Elanläggningsfel vid Malmö godsbangård, 27-29 december
 • Signalanläggningsfel vid Rotebro, norr om Stockholm C, 8 december.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar Lysvik-Torsby, 22-31 december.
 • Spårväxelfel vid Åkarp på Södra stambanan, 15 december.
 • Obehöriga i spårområdet vid Häggvik, norr om Stockholm C, 1 december.
 • Spårfel / hastighetsnedsättningar vid Almedal på Västkustbanan, 11-12 december.
 • Obehöriga i spårområdet vid Upplands Väsby, norr om Stockholm C, 13 december.
 • Spårväxelfel på Göteborgs Central, 7 december.

Inställda tåg påverkar punktlighetsresultatet

I det punktlighetsmått (STM) Sammanvägt tillförlitlighetsmått, som Trafikverket mäter punktligheten efter, så ingår akut inställda tåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att tåg som ställs in senast dygnet innan avgång räknas som ett försenat tåg.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Måttet heter STM5 (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. Ett punktligt persontåg ska alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Måttet STM5 gäller för samtliga tre kategorier statistiken är uppdelad i: Kortdistanståg (pendeltåg/flygtåg), Medeldistanståg (regionaltåg) och Långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg december 2020: 93,6 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,8 procentenheter under december jämfört med november 2020. Jämfört med december 2019 förbättrades punktlighetesresultatet 0,6 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg) december 2020: 95,2 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet under december 2020 är likvärdigt med punktlighetsresultatet för november 2020. Jämfört med december 2019 försämrades punktligheten med 0,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december 2020: 92,6 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)        
Kortdistanstågens punktlighet under december 2020 är likvärdigt med punktlighetsresultatet för november 2020. Jämfört med december 2019 försämrades punktligheten med 0,8 procentenheter.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december 2020: 88,3 procent (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 2,1 procentenheter under december 2020 jämfört med november 2020. Jämfört med december 2019 förbättrades punktligheten med 3,9 procentenheter.