Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Statistikarkiv för punktlighetsstatistik

Här finns tidigare publicerade redovisningar av statistik för punktlighet för person- och godstrafik.

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken för persontågen ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda persontåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Vi redovisar statistiken uppdelad på följande kategorier:

  • persontåg: uppdelat på kortdistanståg, medeldistanståg och långdistanståg
  • godståg: Punktligheten för godstågen redovisas fram till och med december 2016.

Vår statistik för godstrafik redovisar inte om godset har nått kunden i rätt tid, till exempel kommit fram till en fabrik, en hamn eller en lageranläggning. För den sortens statistik hänvisar vi till godstågsoperatörerna.

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till bangården/slutstationen. Vagnar ska växlas om eller lastas av och godset skall ofta vidarebefordras innan det slutligen har ankommit till kunden. Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstationen/bangården.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket från och med januari 2017, och fortsättningsvis, bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild över godsets ankomstpunktlighet till kunden.

Fakta

Från och med publiceringen av statistiken i november 2015 har Trafikverket bytt sätt att redovisa statistik för persontågens punktlighet. Allt som publicerats tidigare ligger kvar i den tidigare redovisningsmodellen här i vårt arkiv och har inte uppdaterats enligt den nya modellen. I de tabeller vi publicerar nu är tidigare månaders siffror omräknade enligt de nya måttet. Det går därför inte att jämföra tidigare tabeller med de publicerade från och med november 2015.