Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Februari 2014–januari 2015, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Svea och Egon påverkade punktligheten i januari

Punktligheten i januari jämfört med december försämrades med 0,5 procentenheter för persontågen och med 8,2 procentenheter för godstågen. Jämfört med januari 2014 förbättrades punktligheten med 1,1 procentenheter för persontågen men försämrades med 0,8 procentenheter för godstågen.

Händelser som påverkat punktligheten för persontågen negativt under månaden har bland annat varit stormen Svea den 2 januari och stormen Egon den 11-12 januari. Dessa stormar resulterade bland annat i ett stort antal akut inställda tåg. Dessa akut inställda tåg ingår i punktlighetsstatistiken som försenade tåg.

Den främsta förklaringen till godstågens försämrade punktlighet under månaden har varit förknippade med Hallsbergs rangerbangård. Personalbrist vid rangering och växling har ofta orsakat vagnanhopningar där. Detta har lett till förseningar både på ankommande och avgående tåg. Utöver detta har man under månaden även haft två tågurspårningar, den 11 och 12 janurari, och fel på rangerbromssystemet den 11 januari vilket i sin tur resulterade i en mängd försenade tåg.

Utöver händelserna vid Hallsbergs rangerbangård kan nämnas att vi i slutet av månaden drabbades av väderrelaterade problem, främst i norra Sverige. Rikligt med snö kombinerat med stormar har orsakat problem och förseningar för tågtrafiken, främst på sträckan Boden – Kiruna – Riksgränsen.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall persontåg januari : 90,9 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,5 procentenheter under januari 2015 jämfört med december 2014. Jämfört med januari 2014 förbättrades punktligheten med 1,1 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) januari: 94,4 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under januari 2015 jämfört med december 2014. Jämfört med januari 2014 förbättrades punktligheten med 0,8 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) januari: 88,6 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,5 procentenheter under januari 2015 jämfört med december 2014. Jämfört med januari 2014 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) januari: 79,7 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 1,7 procentenheter under januari 2015 jämfört med december 2014. Jämfört med januari 2014 förbättrades punktligheten med 1,9 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall godståg januari: 70,9 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 8,2 procentenheter under januari 2015 jämfört med december 2014. Jämfört med januari 2014 försämrades punktligheten med 0,8 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.