Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Januari 2014–december 2014, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar.

Punktlighet december 2014

Punktligheten har vänt uppåt under hösten och vintern, efter en sommar med relativt låg punktlighet.

Främsta förklaringarna till den förbättrade punktligheten är att vi haft betydligt färre infrastrukturfel och färre trafikstörande banarbeten under hösten och vintern jämfört med under sommaren.

Punktligheten i december jämfört med november förbättrades med 0,4 procentenheter för persontågen men försämrades med 1,1 procentenheter för godstågen. Jämfört med december 2013 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter för persontågen och med 0,6 procentenheter för godstågen.

Händelser som påverkat punktligheten negativt under december har bland annat varit en del hastighetsnedsättningar. Här kan nämnas hastighetsnedsättningar vid Kattarp och Kävlinge i Skåne samt vid Ransta och Tillberga i Västmanland. En kontaktledningsnedrivning på Årstabron den 8 december samt obehöriga i spåret vid Ulriksdal den 5 december orsakade trafikstopp och hastighetsnedsättningar som påverkade många tågs punktlighet i och kring Stockholm negativt dessa dagar.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall persontåg december : 91,4 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Persontågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under december 2014 jämfört med november 2014. Jämfört med december 2013 förbättrades punktligheten med 0,1 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) december: 94,1 % (Rätt tid + 5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,3 procentenheter under december 2014 jämfört med november 2014. Jämfört med december 2013 försämrades punktligheten med 1,1 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) december: 90,1 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 0,1 procentenheter under december 2014 jämfört med november 2014. Jämfört med december 2013 förbättrades punktligheten med 1,4 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) december: 81,3 % (Rätt tid +5 min inklusive akut helt inställda tåg)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 0,4 procentenheter under december 2014 jämfört med november 2014. Jämfört med december 2013 försämrades punktligheten med 0,3 procentenheter.

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Utfall godståg december: 79,1 % (Rätt tid +5 min)
För godstågen har punktligheten försämrats med 1,1 procentenheter under december 2014 jämfört med november 2014. Jämfört med december 2013 förbättrades punktligheten med 0,6 procentenheter.

Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg redovisar punktligheten mellan bangårdar. Men den avgörande kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en lageranläggning. Den mäts som punktlighet till kund inom utlovad timme. För fakta om godstågens punktlighet till kund hänvisar vi till respektive godstågsoperatör.